Hikmetli Sözler

Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tarikat, şeriattan başka bir şey değildir. Şeriatsız tarikat olmaz.

İlahi huzura kabul edilenler istiğfarla kemale erdiler. İlahi huzurdan reddolunanlar ise istiğfarı terkettikleri için delalete gittiler.

Cenâb-ı Hakk’a sevap karşılığında ibadet edenlere ebrar denir. Mukarreb ise O’nu sevdikleri için karşılıksız olarak ibadet ederler.

Ramazan ayı bir ganimettir. Bu mübarek ayın her gecesinde binlerce insan cehennemden âzat edilir.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz zata istiğfarda bulununuz.

İnsanları akaid bilgilerini öğrenmeye teşvik etmeniz, cihada teşvik etmenizden daha çok olsun.

Size Kur’an ve sünnet yeter. İnsanlara Kur’an ve sünnet ile nasihat ediniz.

İnsanları kelime-i şehadeti, Fâtiha’yı, Tahiyyat’ı ve akaid bilgilerini öğrenmeye teşvik etmeniz, cihada teşvik etmenizden daha çok olsun.

Nakşibendî yolunun fazileti ancak sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılmasıdır.

Dünya, dışı şekerle kaplanmış zehirdir. Dünyanın aldatıcı olduğu bütün peygamberlere vahyedilmiştir.

Salihlerden olmak için, alimlerin sohbetlerini dinlemek, fıkhi hükümleri onlardan öğrenip, emir ve yasaklara uymak gerekir.

Bizim yolumuzun aslı Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Ona aykırı hareket eden, adı ne olursa olsun, hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yoktur. Tasavvuf hiçbir makam, mertebe, hal ve keramete sahip olmasa bile İslâm’ın peşinden ayrılmayanlar için faydalıdır.

Abdurrahman-ı Tâhî (k.s)


Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Abdurrahman-ı Tâhî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Yorum Yaz