Hikmetli Sözler

Mevlana Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlana Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlana Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Demir gibi cahili altın gibi âlimden daha kıymetli yapan şey güzel ahlaktır.

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol!

Gönül aynan saf olmadıkça, çirkini güzelden ayıramazsın.

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an olsa bile, koynunda hançer ve kılıç saklıdır.

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.

Öğüt verecek insana değil, örnek alınacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama takvayla yaşayan az bulunur.

Eğer ekşi yüzle zâhidin işi tamam olsaydı, sirke kabı Bâyezid-i Bistâmî olurdu.

Her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

Kısmet ederse Mevlâ, el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmezse Mevlâ el götürür, yel götürür, sel götürür.

Kişinin değeri aradığı şeyin değeri kadardır.

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir.

Sen göklere çıkmak, mi‘rac etmek sevdasındaysan, şunu bil ki oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap atı gibidir.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur; bütün âlimler böyle dediler: Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

Yüksek sesle feryat etme, çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nâra atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir.

Şunun bunun hatasını, ayıbını görüp söyleyenler, ayıbı olanlardan daha çok yol kaybederler, sapıklığa düşerler.

Verdiğin zekât kesene bekçilik yapar, onu korur. Kıldığın namaz da sana çobanlık eder; seni kötülüklerden, kurtlardan kurtarır.

Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol.

Gecenin kadrini bilip anlayan kişi, gündüz gibi aydın bir gönül elde eder.

Kimseyle savaşım yok benim, kimseyle kavga etmiyorum, çünkü gül bahçesi gibi hoşum ben.

Âşıklara, mümkünü yok, hiç kimsenin öğüdü fayda etmez. Aşk öylesine bir sel değildir ki biri çıksın da önünü kesebilsin.


Mevlâna’nın Sözleri

Vücudundaki bütün eğrilikleri düzeltip doğru ol. Doğru bildiğin yolda, haksızlığa boyun eğme. Dürüst olmayan kişilerle yapılan dostluk, aklı karıştırır, insanı yanlışa sevk eder.

Ey canın canının canına can olan, ekmek yemeye gelmedik biz; sıçra ey saki, kalk, padişah meclisinde yoksul yüzü takınma.

Kısmet ederse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir.
Kısmet etmezse Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür.

Eğer sen bir kardeşinde bir kusur görürsen, bilmelisin ki o kusur sende de vardır. İnsan insanın aynasıdır, sen onda kendini görürsün.

İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme! Allah, “Ben kırık kalplerdeyim” buyurmadı mı?

Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var.

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi, kardeşine de yapma. Başkası için kazdığın kuyuya, kendinin de düşebileceğini unutma.


Mevlana Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mevlâna Sözleri, Hikmetli Sözler
Hz. Mevlâna (k.s)

Yorum Yaz