Şiir

Selimî – Sanma Şâhım Herkesi Sen Sâdıkâne Yâr Olur

Selimî - Sanma Şâhım Herkesi Sen Sâdıkâne Yâr Olur

Selimî – Sanma Şâhım Herkesi Sen Sâdıkâne Yâr Olur Şiiri

Yavuz Sultan Selim Han’ın mükemmel dörtlüğü. Soldan sağa ve yukardan aşağıya aynı dizeler çıkıyor, bulmaca gibi.

Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur.
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur.
Sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur.
Yâr olur, / ağyâr olur, / dildâr olur, / serdâr olur.

Selimî


Bazı kelimelerin Günümüz Türkçe’si ile Manâsı:
sadıkâne: sadık olana yaraşır biçimde, sadıkça.
ağyâr: yabancılar, rakipler manasına gelse de yar dışında kalan herşey manasına da geldiği olur. yâr ile ilgisi olmayan herşey ağyardır.
serdâr: kumandan.
dildar: sevgili


Sanma Şâhım Herkesi Sen Sâdıkâne Yâr Olur Şiirinin Hikayesi

Yavuz Sultan Selim Han, İran seferi sırasında kılık değiştirip İran şahıyla satranç oynar. Şah çok iyi bir oyuncudur. Şah karşısındaki kişinin sade bir vatandaş olduğunu düşünmektedir ve rakibini küçümser.

Yavuz Sultan Selim Han ağır ağır oynamaktadır çünkü dışarıda Osmanlı Ordusu İran’ı kuşatmaktadır. Şah’ın durumu pek iç açıcı değildir. İyice kızar ve senin ne haddine beni yenmek diye sinirli bir şekilde azarlar Yavuz Sultan Selim Han’ı.

Yavuz Sultan Selim Han ayağa kalkar ve bu dizeleri söylemeye başlar. Ne olduğunu anlamayan Şah şaşkın bakışlarla etrafına bakarken vezir gelir ve Şah’a Osmanlı askerlerinin sarayın içine kadar girdiğini söyler. Tam da o esnada Osmanlı askerleri kapıdan içeri girerler ve şah artık anlar sözlerin manasını!


Selimî – Sanma Şâhım Herkesi Sen Sâdıkâne Yâr Olur Şiiri
Sultanların Şiirleri, Şiir
Yavuz Sultan Selim Han Şiirleri

Yorum Yaz