Hikmetli Sözler

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Sana müjdeler olsun, seni bir mürşide gönderdiyse haberin olsun; Allah seni seviyordur.

Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü, huzurla yenen helâl lokmadan kaynaklanır.

Bizim yolumuz zahirde halk, batında Hak ile olmaya dayanır.

Arifin kalbi kadar geniş ve büyük başka hiçbir şey yoktur. Yerler ve gökler ârifin kalbine nisbetle bir noktacık gibidir.

Yolumuzun temeli sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette âfet vardır. Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir.

Şah-ı Nakşibend (k.s)


Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Şah-ı Nakşibend Hazretleri (kûddise sırruhû)

Yorum Yaz