Hikmetli Sözler

Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünya amel yurdu, ahiret ie mükâfat yurdudur. Her kim burada salih ameller yapmazsa orada pişman olur.

Kim ashâb-ı kirâm hakkında ileri geri konuşur, onlardan birini kötüler, şerefini zedeleyecek bir söz ederse o kimse çirkin ahlâklı ve hakka muhalif bir kimsedir.

İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin övülmesinden hoşlananlarıdır.

Her kim burada salih ameller yapmazsa orada pişman olur.

Ahmed b. Hanbel (rah.)


Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ahmed b. Hanbel Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz