Hikmetli Sözler

Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri ve Alıntıları

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.

Kendini bilmeyen kişi hiç erişir mi menzile?
Allah’a eremez kalır, er eteğin tutmayınca.

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

Yaradılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.

Söz ola kese başı, söz ola kese savaşı…

Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki; sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler.

Her kim Kur’an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi!

Eğer bir müminin kalbin kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir.

Kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin?

Beni gören bir pula saymaz idi. Şimdi gören gösterir parmak ile.

Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Aşk dediğin duyar isen, aşka candan uyar isen,
Aşk yoluna candır feda, ona feda mal olmaya.

Bir gönlü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selam olsun

Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı.
Ben dosta giderem, gelmezem gayrı.

Dört kişidir yoldaşım, vefadardır razdaşım.
Üç ile hoştur başım, birine boğuşup geldim.

Aşk pazarıdır bu canlar satılır,
Satarım canımı hiç kimse almaz.

O dördün birisi can, biri din, biri iman.
Biri nefsimdir düşman, yolda savaşıp geldim.

Zulüm ile abad olanın akıbeti bedbah olur.

Ölümlünün ölümlüye aşkı, rüzgarda kuma yazı yazmak gibidir.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Aşkın ile aşıklar,
Yansın ya Resulullah (s.a.v).
İçip aşkın şarabın,
Kansın ya Resulullah (s.a.v).

Kişi neyi sever ise, dilinde sözü o olur.

Kuru idik yaş olduk,
Kanatlandık kuş olduk.
Birbirmize eş olduk,
Uçtuk elhamdulillah.

Taptuk’un tapusunda,
Kul olduk kapısında.
Yunus miskin çiğ idik,
Piştik elhamdülillah.

Biçâre Yunus n’eylesin?
Derdini kime söylesin?
Bir dem tefekkür eylesin,
Bu dünyanın hallerine.

Yunus kodu yola başı,
Vurur müddeiler taşı.
Hiçtir münafıkın işi,
Gelsin aşka doyan kişi.

Hoştur bana senden gelen,
Ya gonca gül, yahut diken.
Ya hayattır, yahut kefen,
Nârın da hoş, nurun da hoş.

Âşık olan miskin olur,
Hak yoluna teslim olur.
Her ne dersen boyun tutar,
Çare yok gönül yıkmaya.

Ben beni bıraktığım zaman,
Sen beni bırakma Yâ Râb.

Nefistir seni yolda koyan
Yolda kalır nefse uyan.

Sular hep aktı geçti
Kurudu vakti geçti
Nice han, nice sultan
Tahtı bıraktı geçti
Dünya bir penceredir
Her gelen baktı geçti.

Beni gören bir pula saymaz idi,
Şimdi gören gösterir parmak ile.
Bir göl idim, kıldı erenler nazar,
Deniz oldum dört yana ırmak ile.

Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir.

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz.

Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep,
dediler ilim geride, illa edep, illa edep.

Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen,
Erenlere münkir isen, didar ırak senden bana.

Ey sözlerin aslın bilen,
Gel, de bu söz nerden gelir?
Söz aslını anlamayan,
Sanır bu söz benden gelir.

Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan!..

Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar
Elinden gelmez ise, söyleme fesad haber
Hakikat bir denizdir, şeriattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp, denize dalmadılar

Kırma dostun kalbini
Onaracak ustası yok.
Soldurma gönül çiçeğini
Sulamaya ibrik yok.

Gezdim Halep ile Şam’ı
Eyledim ilim talep
Meğer ilim bir hiçmiş
İllâ edep, illâ edep.


Yunus Emre Hazretlerinin Hikmetli Sözleri ve Alıntıları
Hikmetli Sözler
Yunus Emre (k.s)

Yorum Yaz