Hikmetli Sözler

İbrahim bin Ethem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim bin Ethem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim bin Ethem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir kulun Lokmasını helâlden temin edebilmek için uğraşması, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmasındır evladır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır.

Kul Hakk’a itaat edince, bütün âlem ona hizmet eder.

Sevgilinin kızdığı şeyleri sevmek sevginin alameti değildir. Mevlâmız dünyayı yerdi, bizler ise methettik. O buğzetti, biz ise sevdik.

Kardeşine oruçlu olup olmadığını sorma. Çünkü oruçluyum derse nefsi bundan hoşnut olur. Oruçlu değilim derse bu kez nefsi üzülür ki her ikisi de riyakârlık belirtisidir.

Kim nefsini hevâsına tâbi olmaktan engellerse dünyanın belalarından selâmette olur, eziyetlerden korunur.

Allah’a dost olmak istersen dünyaya ve ahirete rağbet etme. İzzet ve celal sahibi Allah’a yönel, O’ndan başkasının sevgisini kalbinden uzak tut.

Öbür dünyada terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelendir.

İbrahim b. Ethem (rah.)


İbrahim bin Ethem Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbrahim bin Ethem Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz