Şiir

Aziz Mahmud Hüdâyî – Hazreti Üftade’dir

Aziz Mahmud Hüdâyî – Hazreti Üftade’dir

Aziz Mahmud Hüdâyî – Hazreti Üftade’dir Şiiri

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Bağ-ı aşkın andelîbi Hazret-i Üftade’dir
Dertli âşıklar tabibi Hazret-i Üftade’dir.

Vasıl-ı kâmil odur tevhid-i zâta şüphesiz
Dost ilin reh-nümâsı Hazret-i Üftade’dir.

Eylenen rûhundan istimdad erişir matlaba
Hall eden her müşkilâtı Hazret-i Üftade’dir.

Mürşid-i âli dilersen dâmen-i pâkini tut
Gösteren râh-ı Hudâ’yı Hazret-i Üftade’dir.

Sıdk ile kul ol Hüdâyî eşiğinde daima
Bil hakikat kutb-ı aktâb Hazret-i Üftade’dir.

Aziz Mahmud Hüdâyî (k.s)


Günümüz Türkçesi ile:

Aşk bağının bülbülü Hazret-i Üftade’dir.
Dertli âşıkların doktoru, dertlerine çare bulan Hazret-i Üftade’dir.

Allah’ın birliğine ulaştırıcı en mükemmel insan odur;
çünkü dost ilinin yol göstericisi Hazret-i Üftade’dir.

Kim onun rûhundan meded (yardım) imarda, arzusuna ulaşır.
Her zorluğu çözen, problem olmaktan çıkaran Hazret-i Üftade’dir.

Kim büyük bir yol gösterici, kendisini aydınlatıcı isterse ona bağlansın; eteğini tutsun.
Yüce Allah’ın doğru yolunu gösteren Hazret-i Üftade’dir.

Ey Hüdâyî, onun dergâhının eşiğinde iyi ve sadık bir kul ol!
Şu hakikati bil ki Hazret-i Üftade en büyük aydınlatıcı, yol göstericidir.


Aziz Mahmud Hüdâyî – Hazreti Üftade’dir Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Aziz Mahmud Hüdâyî Şiirleri

Yorum Yaz