Şiir

Osman Hulusi Darendevi – Sana Kavuşasım Geldi Sevdiğim

Osman Hulusi Darendevi – Sana Kavuşasım Geldi Sevdiğim

Osman Hulusi Darendevi – Sana Kavuşasım Geldi Sevdiğim Şiiri

Ey hûblar şâhı sen eylesen fermân
Cânımı yoluna eylesem kurbân
Gönlüm ârzûsu bu dildeki efgân
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yâremi sarmağa senden özge el
Yaramaz sevdiğim sarmağa sen gel
Dilde de cânda da yok başka emel
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Çeşmimi firkatin eyledi giryân
Bağrımı hasretin eyledi al kan
Varımı şefkatin eyledi talan
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Görmeden hüsnüne eyledin mâil
Aklımı fikrimi eyledin zâil
Mihnetine râzı cevrine kâil
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Hulûsî unutup kavm ü kardaşı
Dîdeden akıdıp kan ile yaşı
Yoluna sarf edip cân ile başı
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Osman Hulûsî Efendi (k.s)


Osman Hulusi Darendevi – Sana Kavuşasım Geldi Sevdiğim Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiiri

Yorum Yaz