Hikmetli Sözler

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dilini, Allah Teâlâ’nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru.

Eğer Firavun aç olsaydı, en büyük rabbiniz benim demezdi.

Peygamberimiz’in (s.a.v) sünnetlerinden birini terkeden kişi şeyh olamaz.

Hevâ ve hevesi terketmenin lüzumuna kani olan Hakk’a erer.

Nice zahmet ve sıkıntıya katlanarak aradığımı, annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almak, bütün hayırların başıdır.

Bâyezid-i Bistâmî (k.s)


Bâyezid-i Bistâmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler

Yorum Yaz