Hikmetli Sözler

Mutarrıf bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mutarrıf bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Mutarrıf bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kalbin düzelmesi amelin düzelmesiyle, amelin düzelmesi ise niyetin düzelmesi ile mümkündür.

Allah Teâlâ bir kuluna iman ile ruhunu teslim etmekten daha büyük bir nimet vermemiştir.

İnsan verilen nimetler içerisinde akıldan daha kıymetlisi yoktur.

Mutarrıf b. Abdullah (rah.)


Mutarrıf bin Abdullah Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Mutarrıf bin Abdullah Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz