Hikmetli Sözler

Serî-i Sakatî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Serî-i Sakatî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Serî-i Sakatî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Güzel ahlâk, kin gütmeden ve karşılık beklemeden herkesin eziyetine katlanmak ve kimseyi incitmemektir.

Allah Teâlâ üç şeyi sevmez. Vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet.

Güzel ahlâk, kin gütmeden ve karşılık beklemeden herkesin eziyetine katlanmak ve kimseyi incitmemektir.

Sünnete uygun yapılan az bir ibadetin sevabı, bid’at işlenerek yapılan çok amelden kat kat daha fazladır.

En kuvvetli, en kudretli insan, kendi nefsini yenedir.

Kurtuluş şu üç şeydedir: Doğru yol, tam takva ve helâl, temiz yiyecek.

Nefsin kötü arzularından kurtulmanın yolu, hidayet yolundan gitmek, helal yemek, Hak Teâlâ’ya karşı gelmekten sakınmakla mümkündür.

Serî-i Sakatî (k.s)


Serî-i Sakatî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Serî-i Sakatî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Yorum Yaz