Hikmetli Sözler

Ebû Bekir Verrâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Bekir Verrâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Bekir Verrâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Alimler bozulunca din ortadan kalkar, çünkü alimler dinin bağıdır. Bağ çürüyünce ne bağlanabilir?

Ahlâk bozulunca fâsıklar salihlere, zalimler âdillere ve kâfirler müslümanlara galip gelir.

Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız.

Recep ayı ekini ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır.

Çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak kalbi katılaştırır.

Kim âzalarının kötü işlere bulaşmasına razı olursa kalbine pişmanlık ağacını ekmiş olur.

İhlâs sahibi mi olmak istiyorsun, önce baş olma sevgisini kalbinden at, sonra kendini kimseden üstün görme.

Ebû Bekir Verrâk (k.s)


Ebû Bekir Verrâk Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ebû Bekir Verrâk Hazretleri (kûddise sırruhû)

Yorum Yaz