Şiir

Alvarlı Efe Hazretleri – Bağışla Bizi

Alvarlı Efe Hazretleri – Bağışla Bizi

Alvarlı Efe Hazretleri – Bağışla Bizi Şiiri

Ey Kerîm kerem kıl merhamet buyur
Ol ism-i Gaffâr’a bağışla bizi.
Ya Rab muhabbetin kalplere duyur
Ahmed-i Muhtâr’a (s.a.v) bağışla bizi.

Sevgili Habîb’in sevgili yâri
Yolunda sarfetti o kadar varı
Dünyada seyretti o nur didârı
Sıddîk-ı Ekber’e (r.a) bağışla bizi

Hak yolunda canın feda eyleyen
Hakk’ı hak bilerek hakkı söyleyen
Bahr-i adâlete dalıp boylayan
Hz. Ömer’e (r.a) bağışla bizi.

Nûr-i Kur’an ile münevver olan
Feyz-i irfan ile müzeyyen olan
Nûr-i Osman gibi mübeyyen olan
Hidayet-pervere bağışla bizi.

Bahr-i Şecaatte dürr-i hidayet
Kemâl-i velâyet buldu nihayet
Meddah olsa Hassan etmez kifayet
Haydar-i Kerrâr’e bağışla bizi.

Lutfî, kurban olsun bunlara her an
Bu ümmete sahip gönder bu zaman
Mazlumlar ederler aman el-aman
Esrâr-ı tevhîde bağışla bizi.

 
Alvarlı Efe Muhammed Lutfî (rah.)


Alvarlı Efe Hazretleri – Bağışla Bizi Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Alvarlı Efe Hazretleri Şiirleri

Yorum Yaz