Şiir

Fatih Sultan Mehmed Han – İstemez

Fatih Sultan Mehmed Han - İstemez

Fatih Sultan Mehmed Han – İstemez Şiiri

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Aşk ile viran iden gönlini ma’mûr istemez
Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez.

Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez.

Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez
Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez.

La’l-i nâba meyi kılmaz bağrını pür-hûn iden
Dâmenin pür-eşk iden lü’lü-yi menşur istemez.

Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zeval
Mâlik olan ‘Avniyâ bir gence gencûr istemez.

Avnî
Fatih Sultan Mehmed Han
(k.s)


Günümüz Türkçesi ile:

Gönlünü aşkla viran eden, (bir daha onun) mamur (olduğunu)istemez.

Sana karşı beslediği hevesler yüzünden topraklara karışıp toz misalioradan oraya savrulmakta olan gönül,
bir an olsun kendini sevgilinin yolunun toprağından uzak düşünemez, oradan ayrılamaz.

Aşkı yüzünden fena hallerini (veya acılar içinde yok olmayı) hoşgören akıllı kişi, bu aşk ile şöhret kazanma yollarını aramaz.
Tıpkı sevgili ile başbaşalığın yaşandığı uzlet (inziva) köşesini isteyen kişinin, kendisini dillere destan etmek istememesi gibi!

Bağrını kan ile doldurmuş (yani aşkı yüzünden bağrına kan oturmuş) kişi, kan kırmızısı saf içki gibi olan dudağa meyletmez.
Eteğini inci gibi gözyaşlarıyla dolduran kişinin de zaten dizi dizi inci istemez.

Ey Avnî! Aşk, yok olmayan gerçek bir hazinedir.
Ona sahip olan kişi, dünyada nice kıymetli hazinelere sahip bir hazinedar olmayı istemez.


Fatih Sultan Mehmed Han – İstemez Şiiri
Sultanların Şiirleri, Şiir
Fatih Sultan Mehmed Han Şiirleri

Yorum Yaz