Şiir Video

Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış

Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış Şiiri

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihan âresinde,
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde.

Nâgehân ol şâra vardım onu ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım tâş u toprak âresinde.

Şâgirdleri tâş yonarlar yonup üstâda sunarlar.
Çalab’ın ismin anarlar, ol taşın her pâresinde.

Ol şârdan oklar atılır gelir sineme batılır.
Arifler sözü satılır; ol şarın bâzâresinde.

Ol şar dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildür.
Âşıklar kanı sebildir, ol şârın kenâresinde.

Bu sözümü ârif anlar câhiller bilmeyip tanlar
Hacı Bayram kendi banlar ol şârın menâresinde.

Hacı Bayrâm-ı Velî (k.s)


Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Hacı Bayram-ı Veli Şiirleri

Yorum Yaz