Şiir

Mehmed Muhyiddin Üftâde – Oruç Ayı

Mehmed Muhyiddin Üftâde – Oruç Ayı

Mehmed Muhyiddin Üftâde – Oruç Ayı Şiiri

Âşıklara edin salâ
Oruç ayı geldi yine
Rahmet denizi cûş edip
Âlemlere doldu yine.

Kur’an’da Allah övdüğü
Cümle nebîler sevdiği
Ümmete Allah verdiği
Oruç ayı geldi yine.

Cümle aya sultân olan
Derdlilere dermân olan
Hak’dan bize ihsân olan
Oruç ayı geldi yine.

Hakk’ın atâsın getiren
Zulmetleri hep götüren
Cânlarda irfân bitiren
Oruç ayı geldi yine.

Sâliklere kuvvet olan
Âriflere izzet olan
Müminlere cennet olan
Oruç ayı geldi yine.

Aydın eden gönülleri
Mesrûr eden müminleri
Ma‘mûr eden mescidleri
Oruç ayı geldi yine.

Üftâde’nin cânı sever
Oruç ayın dâim öğer
Dost iline edin sefer
Oruç ayı geldi yine.

Mehmed Muhyiddin Üftâde (k.s)


Mehmed Muhyiddin Üftâde – Oruç Ayı Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Ramazan Şiirleri, Şiir
Mehmed Muhyiddin Üftâde Şiirleri

Yorum Yaz