Şiir

Mehmet Akif Ersoy – Kurban Bayramı

Mehmet Akif Ersoy - Kurban Bayramı

Mehmet Akif Ersoy – Kurban Bayramı Şiiri

Şark’tan başlayarak Mağrib-i Aksâ’ya kadar
Dayanan bir koca dünyâdaki üç yüz milyon
Sîneden yükselecek İsm-i Hudâ hürmetine,
Iydin, ey ümmet-i merhûme, mübârek olsun.
Bugün âfâkı fürûzan edecek nûr-i mübîn
Parlasın haşre kadar, sönmesin! Âmîn âmîn!

Mehmet Akif Ersoy
10 Zilhicce 1327 / 10 Kânûnievvel 1335
(23 Aralık 1909)


Bakmadan Geçme:

Kurban Bayramı Mesajları


Mehmet Akif Ersoy – Kurban Bayramı Şiiri
Bayram Şiirleri, Şiir
Mehmet Akif Ersoy Şiirleri

Yorum Yaz