Şiir

Osman Hulusi Darendevi – Dağladı Dağlandı Gönül

Osman Hulusi Darendevi – Dağladı Dağlandı Gönül

Osman Hulusi Darendevi – Dağladı Dağlandı Gönül Şiiri

Cân alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı
Onmayıcı derd ü gama saldı beni bir nazarı.

Gamze-i gaddâr okuna şîve-i reftâr okuna
Hoş leb-i güftâr okuna çaldı beni bir nazarı.

Dâğladı dâğlandı gönül zülfüne bağlandı gönül
Ansızın avlandı gönül buldu beni bir nazarı.

Zülfünü boynuma takıp cânımı derdine yakıp
Kirpiğini süzdü bakıp deldi beni bir nazarı.

Kâkül ü ebrûsu ile dîde-i âhûsu ile
Gamze-i câdûsu ile deldi beni bir nazarı.

Gönlümü meftûn-sıfât dîdemi Ceyhûn-sıfât
Hulûsî Mecnûn-sıfât kıldı beni bir nazarı.


Osman Hulusi Darendevi – Dağladı Dağlandı Gönül Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri

Yorum Yaz