Şiir Video

Osman Hulusi Darendevi – Gönül Bir Bahri Ummandır

Osman Hulusi Darendevi – Gönül Bir Bahri Ummandır Şiiri

Gönül bir bahr-ı ummândır ana hadd ü pâyân olmaz.
Derûnu dürr ü cevherdir ki pinhândır ayân olmaz.

O dürr ü cevheri bilip hemân sarrâfına tapşır
Bu cevher cevher-i Hak’dır gayrılara beyân olmaz.

Bu nefsi katl edip ey cân selâmet ber-kenâra çık
Anın katline tevhîd gibi bir keskin sinân olmaz.

Bu kalbin hânesin pâk et misâfir gele dost sana
Musaffâ olmayan gönül o dil-dâra mekân olmaz.

Hulûsî dost cemâline kılıpsın bülbül-veş zâr
Cemâli öyle güldür kim ana hergiz hazân olmaz.

Osman Hulusi Darendevi (k.s)


Osman Hulusi Darendevi – Gönül Bir Bahri Ummandır Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri
Seslendiren: Grup Dergâh
Albüm: Gönül Yâre Yâr Olur, 2013

Yorum Yaz