Şiir

Osman Hulusi Darendevi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim

Osman Hulusi Darendevi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim

Osman Hulusi Darendevi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim Şiiri

Melâhat mülkünün şeh-i hûbânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim.
Âfitâb-ı hüsnün tutdu cihânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim.

Garîb bir bendenim hâk-i râhında
Devr etsin her demim hoş penâhında
Sâye-i lutfunda izz ü câhında
Mürüvvet kânısın cânım efendim.

Anladım sultânım işâretinden
Va’d ü vaîd ile beşâretinden
Kat’-ı ümîd etmem inâyetinden
Mürüvvet kânısın cânım efendim.

Bahâr-ı ömrümün neş’eli çağı
Dîdemin kan yaşı sînemin dâğı
Gülistân-ı hüsnün cânımın bâğı
Mürüvvet kânısın cânım efendim.

Hulûsî nâgehân ol şehenşâhın
Erip dergâhına bu âh u vâhın
Bendesi desinler Karîbu’llâh’ın
Mürüvvet kânısın cânım efendim.

Osman Hulûsi Efendi (Darendevî) (k.s)


Osman Hulusi Darendevi – Mürüvvet Kânısın Cânım Efendim Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri

Yorum Yaz