Şiir

Yunus Emre – Hak’tan Bana Nazar Oldu

Yunus Emre - Hak`tan Bana Nazar Oldu

Yunus Emre – Hak’tan Bana Nazar Oldu Şiiri

Hak’tan bana nazar oldu,
Hak kapısın açar oldum.
Girdim Hakk’ın haznesine,
Dürr ü gevher saçar oldum.

Devlet tacı başa kondu,
Aşk kadehi bana sundu.
Canım içti aşktan kandı,
Karay’aktan seçer oldum.

Esritti aşka düşürdü,
Ben ham idim, aşk pişirdi.
Aklımı başa devşirdi,
Hayrı şerden seçer oldum.

Hayra döndü benim işim,
Endişeden azat başım.
Nefsimin başını kestim,
Kanatlandım uçar oldum.

Göçenler menzile yetti,
Vardı anda karar etti.
Ömür geçti, kavil yetti,
Könüldüm uş geçer oldum.

Miskin Yunus bilişeli,
Can u gönül verişeli.
Tapduk’uma erişeli,
Gizli razım saçar oldum.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
dürr ü gevher: inci, inci taşı.
hazne: bir şeyin, özellikle bir sıvının toplandığı, biriktirildiği yer.
hazine: altın, gümüş, mücevher gibi değerli şeylerden oluşmuş yığın, büyük servet. bu türden değerli şeylerin korunduğu, saklandığı yer. gömülü ya da saklı iken rastlantıyla ya da aranarak bulunan değerli şeyler yığını. devlet malı, parası, bunların saklandığı yer ve devlet maliye örgütünün bu işlere bakan bölümü. değerli kaynak.
esritmek: sarhoş olmasına yol açmak, sarhoş etmek.
devşirmek: bir araya getirmek, toplamak, derlemek. düzgün duruma getirmek, katlamak, toplamak.
hayr: faydalı, iyi, yararlı, hayırlı.
şer: kötü eylem, kötülük. dince kötü sayılan, yapılmaması gereken iş, hayır olmayan iş.
azat: hür, serbest, kimseye bağımlı olmayan, kurtulmuş.
menzil: bir yolculukta, belli bir yol alıştan sonra dinlenmek için durulan, daha önce belirlenmiş olan yer. yolculukta iki konak arasındaki uzaklık.
kavil: söz, söz verme. anlaşma, sözleşme.
uş: şimdi, işte, gibi.
könül: gönül. yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı. istek, arzu, heves.
miskin: çok uyuşuk olan; hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf. Tasavvuf. Kulun, gerçek zenginin Cenâb-ı Hak olduğunu ve kendisinin O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunu bilmesi durumu.
raz: gizli sır, saklı şey.


Yunus Emre – Hak’tan Bana Nazar Oldu Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Şiirleri, Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz