Şiir Video

Yunus Emre – Kahrın da Hoş Lütfûn da Hoş

Yunus Emre – Kahrın da Hoş Lütfûn da Hoş Şiiri

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lütfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrın da hoş lütfûn da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,
İkiside cana safa:
Kahrın da hoş, lûtfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Gêr bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lûtfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrın da hoş, lûtfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrın da hoş, lûtfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
Aşık Yunus sana kuldur,
Kahrın da hoş, lûtfun da hoş.


Yunus Emre – Kahrın da Hoş Lütfûn da Hoş – II

Ey padişahı lem yezel,
Êy kadir-i hayyu ezel.
Ey lütfü çok, kahrı güzel,
Lütfün da hoş, kahrın da hoş.

Ağlatırsın zârı zârı,
Göstermezsin hiç didârı.
Layık görür isen nârı,
Nârın da hoş, nurun da hoş.

Hoştur bana senden gelen,
Ya gonca gül, yahut diken.
Ya hıl’atü, yahut kefen,
Lütfün da hoş, kahrın da hoş.

İster ağlat, ister güldür
İster şad et, ister öldür
Miskin Yunus sana kuldur
Narın da hoş, nurun da hoş

Yunus Emre (k.s)


Yunus Emre – Kahrın da Hoş Lütfun da Hoş Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz