Şiir

Yunus Emre – Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler

Yunus Emre – Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler

Yunus Emre – Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler Şiiri

Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü türlü otlar bitenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Kiminin başında biter ağaçlar
Kiminin başında sararır otlar
Kimi masum, kimi güzel yiğitler
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bunları
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Kimisi dördünde, kimi beşinde
Kimisinin tâcı yoktur başında
Kimi altı, kimi yedi yaşında
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Kimisi bezirgân, kimisi hoca
Ecel şerbetini içmek de güç a
Kimi ak sakallı, kimi pir koca
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Yunus der ki gör takdirin işleri
Dökülmüşler kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

gark olmak: suya ya da toprağa gömülmek, suya batmak. bir şeyden bol miktarda olmak.
bezirgan: tüccar; alışverişte çok kâr amacı güden kimse.


Yunus Emre – Ne Söylerler Ne Bir Haber Verirler Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz