Şiir

Yunus Emre – Neylersin Ey Gafil Dünya Malını

Yunus Emre - Neylersin Ey Gafil Dünya Malını

Yunus Emre – Neylersin Ey Gafil Dünya Malını Şiiri

N’eylersin ey gafil dünya malını?
Yiyeceğin hiç fikrine düşmez mi?
Bin yıl ömür sürsen bir gün ölürsün,
Öleceğin hiç fikrine düşmez mi?

Gine aklar düştü siyah saçına,
Ölmeden tövbe et gizli suçuna.
Kara yer altında kabrin içine,
Gireceğin hiç fikrine düşmez mi?

Niçin dinlemezsin âlimler sözün?
Niçin ağlayamaz şu iki gözün?
Kızmış saç üstünde kalmış namazın,
Kılacağın hiç fikrine düşmez mi?

Bilesin dünyanın öte yanını,
Ne kervancı koyar, ne kervanını.
Azrail gelince tatlı canını,
Alacağın hiç fikrine düşmez mi?

İşte geldin gördün bu dünya fena,
Günahına ağla sen yana yana.
Teneşir üstünde sen döne döne,
Yunacağın hiç fikrine gelmez mi?

Ettin mi dünyada bir iyi fikir?
Dilinden gitmesin zikirle şükür.
Kara yer altında Münker’le Nekir,
Soracağın hiç fikrine düşmez mi?

Yunus Emre eydür: Eyle niyazı,
Bozulmaz Mevlâ’nın yazdığı yazı.
Eğnine biçerler şu kefen bezi,
Giyeceğin hiç fikrine düşmez mi?

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

gafil: gaflette olan. Allah Teâlâyı, emir ve yasaklarını unutan kimse.
teneşir: ölü yıkanan kerevet, salacak.
yunmak: yıkamak.
münker nekir: kabirde insanı ilk sorguya çekecek olan meleklere verilen ad.
niyaz: Allah’a yalvarıp yakarma, dua etme.
eğni: elbise, giyecek, üst baş, boy, endam.


Yunus Emre – Neylersin Ey Gafil Dünya Malını Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz