Şiir Video

Zâkirzâde Biçâre Abdullah – Güldür Beni

Zâkirzâde Biçâre Abdullah – Güldür Beni Şiiri

Ya ilahi düştüğüm yerde koma kaldır beni.
Nice demdir ağlarım bir demde de güldür beni.

Vaslının sevdasına verdim bütün varımı.
Müflis ü biçareyim nurun ile doldur beni.

Padişahım şol zaman kim davet edersin beni.
Zatın ile kıl tecelli ba’dehü öldür beni.

Bir kerem kanı Hûda’sın ya Kerim ü ya Râhim.
Rahmet ü gufranının deryasına daldır beni.

Bahr-ı hayrette gezer biçare’yim ya Râbbena.
Rüzgarın kıl muvafık vuslata irgür beni.

Zâkirzâde Biçâre Abdullah (rah.)


Zâkirzâde Biçâre Abdullah – Güldür Beni Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Zâkirzâde Biçâre Abdullah Şiirleri

Yorum Yaz