Hikmetli Sözler

Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tevekkül, bütün işlerini Allah Teâlâ’ya havale etmendir. Senin için takdir ve tercih ettiği şeye güzellikle razı ol.

Zahiri hükümleri iyi bilmeyen kimse, bâtınî hallerini güzelleştiremez. Halleri ilme ters düşen birine sûfî ismi verilemez.

Allah yolunda ilerlemek istiyorsan her hilinde doğruluk ve bütün işlerinde edep üzere ol.

Ölümün ne zaman geleceğini bilmeyen kimsenin mal toplaması ve başkalarına sarfetmemesi cahillikten başka bir şey değildir.

Gizli hallerinde ve yalnızken borç ve emanet hususunda Allah’tan korkan emin kimselerle istişare yap.

Ebû Abdurrahman Sülemî (rah.)


Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû Abdurrahman Sülemî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz