Hikmetli Sözler

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünyaya hırslı âlim ve ilimden yoksun sûfînin çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz.

Arkadaşların en iyisi, Allah Teâlâ’yı hatırlatandır.

Kalbin Allah Teâlâ’yla olduktan sonra bütün dünya senin olsa da atlas elbiseler giysen de zararı yoktur.

Allah görüyor diye yaptıklarının hepsi ihlas, halk görüyor diye yaptıklarının hepsi riyadır.

Sen Allah’ı zikreden biri iken, sana Allah’tan başkasını hatırlatan kişiyle asla dostluk yapma.

En büyük keramet, yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah’ın mahlûkatına hizmet etmektir.


(2)

Fütüvvet ehli Cennete giden yolda değil, Allah’a (c.c) giden yoldadırlar.

Dünyada ilim ve kulluk taslayan niceleri var fakat sana fayda her gün akşama kadar halkın beğendiği, her gece sabaha kadarda Hakkın beğendiği işte olmaktır.

Gönüllerin aydınlığı, halk meyli olmamasıyla işlerin güzelliği içinde mahlûk fikri bulunmaması iledir.

Nimetlerin helali, senin cehdinle meydana gelende, arkadaşların iyisi de canlılığı hakda bulandadır.

Allah’ın halkıyla hep barış yaptım, hiç savaşmadım. Nefsimle de hiç barışmamak üzere savaştım!

Kalbine af dilemeyi gerektiren bir düşünce gelen kimse dostluğa layık değildir.

Azıcık hürmet, çok miktardaki ilim ibadet ve zühtten iyidir.

Hiçbir şey bilmediğini anlayıncaya kadar herkes bildiğiyle övünür. Hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden utanır. İşte o zaman marifeti kemale erer.

Dünya peşinde koştuğun sürece dünya senin padişahındır, ondan yüz çevirince sen ona sultan olursun.

Civanmertlik üç çeşmeli bir deryadır: Biri cömertlik, ikincisi şefkat, üçüncüsü de halktan doymuş olup Hakka muhtaç olmaktır.

Yüce mertebelere ulaşan kişiler çok amel yaptıkları için değil, arındıkları için yükseliyorlar.

Hak için yaptığın her şey ihlas, halk için yaptığın her şey riyadır.

Bir mümini incitmeden sabahtan akşama varan bir kimse o gün akşama kadar Peygamberle (s.a.v) yaşamış olur. Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez.

Abası olan çoktur, kalp doğruluğu gerekir. Çul giymek ve arpa yemekle adam olunabilseydi eşeklerin de adam olmaları gerekirdi.

İmandan sonra Allah kuluna temiz yürek ve doğru dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir.

İş kendilerinden el çekmedikçe, civanmertler işten el çekmez.

Namaz ve oruç önemlidir, ama gönülden kibri, hasleti ve hırsı çıkarmak daha önemlidir.

Allah’ı dinleyici olarak görmedikçe konuşmayınız. Allah’ı konuşan olarak görmedikçe söylenen sözü dinlemeyiniz.

Cennette tuba ağacının altında Allah’tan habersiz olmaktansa, dünya denilen şu yerde bir diken ağacının altında onunla beraber olmayı çok daha fazla arzularım!

Biliniz ki, çekinmeden ekmek istediğim kimse meleklerden daha üstündür.

En iyi şey içinde hiç kötülük olmayan kalptir.

Allah görüyor diye yaptıklarının hepsi ihlas, halk görüyor diye yaptıklarının hepsi riyadır.

Allahu Teâlâ kısmetini halkın önüne koydu. Herkes kendi nasibini aldı, civanmertlerin nasibi hüzün oldu.

Kendini bilen âlimdir, ilmiyle âlim olan değil.

Yeryüzünde gezen nice kimse vardır ki, ölüdür; yeraltında yatan nice kimse vardır ki, diridir!

İnsanlar üç zümredir: Biri incitmediğin halde incitir, diğeri incitirsen incitir. Üçüncüsü incitsen de incitmez.

Dilini mühürle de Allah’tan başkası hakkında konuşma, kalbini mühürle de Allah’tan gayrısını düşünme.

Allah’ın zikri, takva, cömertlik ve iyilerle sohbet en muazzam işlerdendir.

Allah karşısında üç şeyi korumak zordur: hakla iken sırrı, halkla iken dili, amel yaparken temizliği.

Kıyamet günü ziyaretçilerime şefaatçi olan birisi olmayacağım, zira ziyaretçilerimin kendileri başkalarına şefaatçi olacaklar.

Bir mümini ziyaret ettiğinde doğan sevabı kabul edilmiş yüz hacla değiştirmemen gerekir. Zira mümini ziyaret için verilen sevap, fakirlere verilen yüz bin altından daha fazladır.

Kalplerin en aydını, içinde halkın yer almadığı kalptir; amellerin en iyisi, içinde mahlûk düşüncesinin (riya) olmadığı ameldir ve nimetlerin en helali kendi emeğinle olanıdır ve arkadaşların en iyisi yaşamı Hak ile olandır.

Hepimiz aynı hastalığa sahibiz; hastalık bir olunca ilacı da bir olur. Hepimiz gaflet hastalığına yakalanmışız; gelin uyanalım.

Namaz kılmak ve oruç tutmak abidlerin işidir; ama afetleri kalpten uzaklaştırmak, yiğitlerin işidir.

Eğer senin tandırından senin elbisene bir ateş sıçrasa, onu hemen söndürmeye çalışırsın; senin dinini yakacak bir ateşin, yani senin kalbinde yer alan kibir, haset ve riya ateşini, nasıl uygun bulursun!

Halis dindarlık ve cömertlikte ısrar et ki hakiki âşıkların yoluna dâhil olasın.

Kişinin aklı için en manalı uğraş dostu zikretmektir.

Varlıklara karşı merhameti olmayan kişi Allah sevgisini kalbinde taşıyamaz.

Yaratanın aşkına tutulan birisi yaratılmış hiç bir şey tarafından tatmin edilemez.

Âşıklar kimseye yük olmayan kalbi Allah aşkıyla yanıp diğerlerinin de kalbini bu aşkla tutuşturanlardır.

Ebû’l-Hasan Harakânî (k.s)


Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretleri (kuddise sırruhû)
(2) Harakani Vakfı

Yorum Yaz