Hikmetli Sözler

İmâm Şafiî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İmâm Şafiî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İmâm Şafiî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kardeşine gizlice vaaz edip öğüt veren, ona gerçek nasihati yapmış olur. Halk arasında öğüt veren ise kardeşini rezil ve perişan etmiş olur.

Herkese akıllı denmez. Gerçek akıllı olan kimse kendisini her türlü kötülükten koruyabilendir.

Bir delil ile kırk âlimi yendim, ama kırk delil ile bir cahili yenemedim.

Doyasıya yemek yemek bedene ağırlık verir, kalbi katılaştırır, zekayı azaltır, uyku getirir ve sahibini ibadetten alıkoyar.

Dünyada zahid ol, dünya malına bağlanma! Ahireti isteyici ol, onun için çalış! Her işinde Allah Teâlâ’yı hatırla.

Dünyada en huzursuz kimseler, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.

Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir.

İlim, ezberlenen değil fayda verendir.

(İslâm’ı anlama ve yaşama yolunda) ilim talep etmek, nâfile namaz kılmaktan daha üstündür.

İmâm Şafiî (rah.)


İmâm Şafiî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler

Yorum Yaz