Hikmetli Sözler

Eyyûb es-Sahtiyânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Eyyûb es-Sahtiyânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Eyyûb es-Sahtiyânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İnsan, başkalarının olandan elini ve gözünü çekmedikçe kâmil olamaz.

Eyyûb es-Sahtiyânî (rah.)


Eyyûb es-Sahtiyânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Eyyûb es-Sahtiyânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz