Hikmetli Sözler

Hafız Şirâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hafız Şirâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hafız Şirâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Son yatacağı yer bir iki avuç topraktan ibaret olan kişiye de ki: ‘Sarayını, çardağını göklere kadar yüceltmeye ne hacet var?’

Hafız Şîrâzî (rah.)


Hafız Şirâzî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Hafız Şîrâzî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz