Şiir

Hacı Bayram-ı Veli – N’oldu Bu Gönlüm

Hacı Bayram-ı Veli – N’oldu Bu Gönlüm

Hacı Bayram-ı Veli – N’oldu Bu Gönlüm Şiiri

N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm
Derd ü gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm.

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi, pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm.

Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendi de buldu, kendi de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm.

Sevad-ı azam, sevad-ı azam
Belki oluptur arş-ı muazzam
Matlab-ı canan, matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm.

el-Fakru fahrî, el-fakru fahrî
Demedi mi ol Âlemler Fahri
Fahrini fakrin, fahrini fakrini
Mahv u fenada buldu bu gönlüm.

Bayramı imdi, bayramı imdi
Bayram edersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm.

Hacı Bayram-ı Veli (rah.)


Hacı Bayram-ı Veli – N’oldu Bu Gönlüm Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Hacı Bayram-ı Veli Şiirleri

Yorum Yaz