Şiir Video

Niyâzi Mısrî – Ben Sanırdım

Niyâzi Mısrî – Ben Sanırdım Şiiri

Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı
Ben beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı.

Cümle eşyâda görürdüm hâr var gülzâr yok
Hep gülistân oldu âlem şimdi hiç hâr kalmadı.

Gece gündüz zâr u efgân eyleyüp inlerdi dil
Bilmezem n’oldu kesildi âh ile zâr kalmadı.

Gitti kesret geldi vahdet oldu halvet dost ile
Hep Hakk oldu cümle âlem şehr u pâzâr kalmadı.

Dîn diyânet âdet ü şöhret kamu vardı yele
Ey Niyâzî n’oldu sende kayd-ı dindâr kalmadı.

Niyâzî Mısrî (k.s)


Niyâzi Mısrî – Ben Sanırdım Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Niyâzi Mısrî Şiirleri

Yorum Yaz