Şiir

Niyâzî Mısrî – Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın

Niyâzî Mısrî – Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın

Niyâzî Mısrî – Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın Şiiri

Sevdim seni hep vârım yağmadır alan alsın,
Gördüm seni efkârım yağmadır alan alsın.

Aldı çü beni benden geçtim bu cân u tenden,
Aklım dahi her vârım yağmadır alan alsın.

Ben varlığımı attım dost varlığına yettim,
Her usluya bazârım yağmadır alan alsın.

Geçtim ben âd u sandan çıktım ben o dükkândan,
Hep ırz ile vakârım yağmadır alan alsın.

Geldi dile dildârım buldum gül-i gülzârım,
Şimden gerû hep vârım yağmadır alan alsın.

Sen gâib u hâzırsın her hâlime nâzırsın,
Ahvâl ile etvârım yağmadır alan alsın.

Çün buldu gönül yârim terk eyledim ağyârım,
İmân ile zünnârım yağmadır alan alsın.

Mısrî’ye vücûb imkân bir oldu kamû a’yan,
Tâat ile ezkârım yağmadır alan alsın.

Niyâzî Mısrî (rah.)


Niyâzî Mısrî – Sevdim Seni Hep Vârım Yağmadır Alan Alsın Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Niyâzî Mısrî Şiirleri

Yorum Yaz