Şiir Video

Osman Hulusi Darendevi – Ey Yusufu Kenanımız

Osman Hulusi Darendevi – Ey Yusufu Kenanımız Şiiri Sözleri

Ey-Yûsuf-ı Ken’ânımız
Ey cânımız cânânımız
İkrârımız îmânımız
İzhârımız ızmârımız.

Dilde dem-i feryâdımız
Her lahza cânda yâdımız
Sensin gamımız şâdımız
Evrâdımız ezkârımız.

Zulmet şebinde nûrumuz
Ey hâzır-ı huzûrumuz
Her bir gam u sürûrumuz
Efkârımız esrârımız.

Ey rif’at-ı devletimiz
Ey yâr-ı bî-minnetimiz
Ey dü cihân izzetimiz
Ey yâr-ı dil-figârımız.

Gerçi Hulûsî’ndir gedâ
Yok nesnesi lâyık sana
Bu cân u başı bî-bahâ
Fedâ yoluna varımız.

Osman Hulûsi (Darandevi) Efendi (k.s)


Osman Hulusi Darendevi – Ey Yusufu Kenanımız Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri

Yorum Yaz