Şiir Video

Osman Hulusi Darendevi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya

Osman Hulusi Darendevi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya Şiiri

Sözlerin ağyârı derse söz mü yâ
Gözlerin ağyârı görse göz mü yâ
Özde gayr olsa hayâlin öz mü yâ
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü.

Sözlerin ağyârı derse söz deme
Gözlerin ağyârı derse göz deme
Özde gayr olsa hayâlin öz deme
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü.

Bülbül isen kadrini bildin gülün
Gül isen ma’şûkusun her bülbülün
Âşinâ ol halli bu her müşkilin
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü.

Derdini devletli tâc et başına
Çâre bul bî-çâre kendi başına
Et vedâ’ yârânına yoldaşına
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü.

Ey Hulûsî yârene sar yârını
Yoluna eyle fedâ her varını
Yâr edip etvârını efkârını
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü.


Osman Hulusi Darendevi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Osman Hulusi Darendevi Şiirleri

Yorum Yaz