Şiir

Yavuz Sultan Selim Han – Gözlerun Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki

Yavuz Sultan Selim Han - Gözlerun Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki

Yavuz Sultan Selim Han – Gözlerun Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki (Murabba) Şiiri

Gözlerün fitnede ebrûn ile enbâz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne canbâz mı ki
Bizi kahr eyledüğin lûtfuna âgâz mı ki
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dili sayd etmede âlem bilür üstâdlığun
K’ey sakun âleme yayılmaya bîdâdlığun
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlığun
Neyi ki şîve mi ki üzmek mi ki mi ki nâz mı ki

Dil nedür nesne mi var aşk odınâ yakmadığun
Aşk zencîrine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükde yüzin döndürüben bakmadığun
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Bu Selîmî kuluna cevri revân eyledügin
Bunca sıdkın reh-i aşkında yalan eyledügin
Yüzünî gösterüben sonra nihân eyledügin
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki


Gözlerin kargaşa çıkarmada kaşın ile ortak mı ki
Gönül zülfüne asılmağa acele eder fedai mi ki
Bizi çok üzdüğün lütfuna başlangıç mı ki
N’ola ki, işve mi ki, üzmek mi ki, naz mı ki

Gönül avlamada âlem bilir ustalığını
İyice sakın zalimliğin âleme yayılmasın
Seninle biliş iken yabancılık göstermenin sırrı nedir
N’ola ki, işve mi ki, üzmek mi ki, naz mı ki

Gönül nedir, nesne mi var aşk ateşine yakmadığın
Aşk zincirine gerdan mı bıraktın takmadığın
Beni görünce yüzün döndürüpte bakmadığın
N’ola ki, işve mi ki, üzmek mi ki, naz mı ki

Bu Selîmî kuluna üzüntüyü yol eylediğin
Aşkın yolundaki bunca doğruyu yalanladığın
Yüzün gösterip sonra gizlediğin
N’ola ki, işve mi ki, üzmek mi ki, naz mı ki

 
Selimî (Yavuz Sultan Selim Han)


Ayrıca bakınızYavuz Sultan Selim Han Sözleri” başlıklı yazımıza…


Yavuz Sultan Selim Han – Gözlerun Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki (Murabba) Şiiri

Sultanların Şiirleri
Divân Şiirleri, Şiir
Yavuz Sultan Selim Han’ın Divânında olmayan Farsça Şiirleri, Prof. Dr. Abdurrahman Naci Tokmak
Divân Şiirleri, Şiir
Yavuz Sultan Selim Han

Yorum Yaz