Şiir

Yunus Emre – Vaktinize Hazır Olun

Yunus Emre - Vaktinize Hazır Olun

Yunus Emre – Vaktinize Hazır Olun Şiiri

Vaktinize hazır olun,
Ecel vardır, gelir bir gün.
Emanettir kuşça canın,
Issı vardır, alır bir gün.

Nice bin kere kaçarsan,
Yedi deryalar geçersen,
Kanat çırparak uçarsan,
Ecel seni bulur bir gün.

İşbu meclise gelmeyen,
Anıp nasihat almayan.
Elif’ten be’yi bilmeyen,
Okur kişi olur bir gün.

Tutmaz olur tutan eller,
Çürür şu söyleyen diller.
Sevip kazandığın mallar,
Varislere kalır bir gün.

Yunus Emre’m bunu söyler,
Aşkın deryasını boylar.
Şu yüce köşkler, saraylar,
Viran olur kalır bir gün.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ecel: belirlenmiş zaman, muayyen bir müddetin sonu. ölüm zamanı, yaşamın sonu.
ıssı: sahip, iye. sıcak. sıcaklık.
derya: deniz. bir şeyin bol olduğu yer.
vâris: mirasçı. kendisine miras düşen. mirasa konan. vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan.
viran: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.
işbu: işte bu, bu, şu.


Yunus Emre – Vaktinize Hazır Olun Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz