Özlü Sözler

Konfüçyüs Sözleri

Konfüçyüs Sözleri

Konfüçyüs Sözleri ve Alıntıları

Doğruya sadakati ve bağlılığı birinci ilke olarak ele al, doğruluktan ayrılma. İşte bu, erdemi yüceltmektir. (Erdemin Ardından Git)

Eş seçmek kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir. Ama içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. (Konfüçyüs Anlatıyor)

Ne yazık, beni anlayan hiç kimse yok. (Erdemin Ardından Git)

Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insan ise rahatını düşünür? (İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar)

Eski zamanlardaki insanlar, sözleri kadar iyi olmamanın utancından korkuyorlardı. (Analektler)

Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır. (İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar)

Önce gereken şeyi yap, başarıyı sonra düşün. (Erdemin Ardından Git)

Bir insan uzağı düşünmezse yakın bir zamanda kesinlikle üzüntüyle karşılaşacaktır. (İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar)

Büyük ve üstün insan üç şeye önem verir: Dikkatsiz ve düşüncesiz davranışlardan sakınma. Yüz ifadesinde içten olma. Kaba ve adi sözlerden uzak durma. (Erdemin Ardından Git)

Bir insanın hataları, onun kafa yapısına uygundur. Şöyle bir hatalarını gözle, hangi erdemlere sahip olduğunu anlarsın. (Üstad Dedi ki)

Üstün insan arkadaşlarını kültür yoluyla bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yüceltir. (Erdemin Ardından Git)

Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı utanç vericidir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve şeref gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır. (Seçmeler)

Halkın hükümdarına güveni yoksa, o devlet ayakta duramaz. (İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar)

Ülke, toplum düzenlerine göre ve içtenlikle yönetilirse, bir karışıklık çıkabilir mi? Ülke içtenlikle yönetilirse, toplum kurallarına gerek kalır mı? (İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar)

İçtenlik ve sadakatle öğrenmeye çalış. Ölümle karşılaşsan da doğru yoldan ayrılma. (Erdemin Ardından Git)

Bir memur görevini yaptıktan sonra, boş zamanlarını öğrenmeye harcamalıdır. Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonra, bir memur olmaya çalışmalıdır. (Erdemin Ardından Git)

Bir öğrenci sordu: Günümüzde devlet işlerinde görevi olanlar hangi sınıftadır? Üstat yanıtladı: onlar sadece birer alettir. Haklarında konuşulmaya değmez. (Seçmeler)

İşlerin yapılmasında aceleci olmak, en iyinin yapılmasını önler. (Erdemin Ardından Git)

Hedefine erişemeyecekmiş gibi öğrenmeye çalış. Sanki onu kaybedecekmiş gibi korku içinde ol. (Erdemin Ardından Git)


Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntıları

Ancak eğitim yoluyla insan aslında ne kadar az şey bildiğinin farkına varır. Bildikleriyle yetinemeyen insan kendini geliştirmek zorunda hisseder ve böylelikle bilgi yolculuğu başlar.

Üç şey asla gizli kalmaz: güneş, ay ve gerçekler…

Hareket etmediğinde bile saygı uyandırır büyük insan ve konuşmadığında bile bir güven duygusu verir etrafındakilere.

Üç şekilde öğrenebilliriz bilgeliği: düşünerek, bu en asil yoldur; taklit ederek, bu en kolay yoldur. Son olarak ise yaşayarak öğrenebiliriz bilgeliği ki bu en acı yoldur.

Üç yüz cümle içinden tüm öğretilerimi özetleyecek bir söz seçmek zorunda olsaydım, şunu seçerdim, “kötülük olmasın düşüncelerinizde”.

Kendinizi sever gibi sevin başkalarını, kendinizi yargıladığınız gibi yargılayın başkalarını.

Erkek ve kadın, güçlü ve zayıf, sert ve yumuşak, cennet ve dünya, ışık ve karanlık, şimşek ve yıldırım, sıcak ve soğuk, iyi ve kötü… Zıtlıkların birlikteliğidir dünyayı var eden.

Az kişinin elinde toplanırsa zenginlik, insanlar bölünür. Fakat eşitçe, adilce dağıtılırsa her şey; insanlar bir araya gelir.

Yüreği doğru olanın yolu da doğru olur.

Hayat, sırtta ağır yükle gidilen uzun bir yoldur.

Bir parmak yıldızları gösterirken sadece aptallar parmağa bakar.

Sadece en aptallar ve en bilgeler asla değişemez.

İntikam yolculuğuna çıkmadan önce iki mezar kazın; biri kendiniz için olsun.

Erdemli insan güzel konuşmasını da bilir, ancak her güzel konuşan erdemlidir diye bir şey yoktur.

Büyük insan en rahat, en huzurlu anında bile tehlikeleri aklından çıkarmaz. Her an her duruma hazırlıklıdır.

Yapmacık sözler ve sahte davranışların erdemde yeri yoktur.

En büyük hata, hatalarımızdan ders çıkarmamaktır.

Öğrenip düşünmeyen insan bir kayıptır. Düşünüp öğrenmeyen insan ise büyük bir tehlike.

Devletlerin refahı parayla değil adaletle ölçülür.

Gül veren ellerde güzel koku kalır mutlaka. Paylaşmayı bilenlerin de iyilikleri karşılıksız kalmaz asla.

Amaçsızca ilerlemektense olduğunuz yerde kalın.

Başarı önceden hazırlanmayı gerektirir, hazırlık olmazsa başarı olmaz.

Ya bir yol bulun, ya bir yol açın ya da yoldan çekilin!

İnsan kendi doğasını tanıyıp öğrendikçe doğru yolu bulur.

Dürüst insanların sesi de ahlâksızlarınki kadar gür çıkmalıdır.

Hatalarınızı fark edip değiştirmeye çalışmak en güzel erdemdir.

Her şeyi bilmek, hiçbir şeyi bilmemektir. Ancak hiçbir şey bilmemek, her şeyi bilmektir.

Sorununu düzgün tanımlayamayan, çözümü asla bulamaz.

Devletin başındakiler daima kendilerini yenilemelidir ki toplum da kendini geliştirebilsin.

Büyük insan tıka basa doymak için yemez, rahatlık aramaz gittiği yerde. Her zaman işinde titiz, cümlelerinde dikkatlidir.

Resim de bir şiirdir, tek eksiği sözcüklerdir.

Bilgelik suda huzur bulur, aşk ise dağlarda; bilgélik heyecanlıdır, aşk ise sessiz. Bilgelik hep gençtir, aşk ise bir gün yaşlanır.

Bir şeyi bilmek, bir şeyi sevmek kadar güzel değildir. Sevmek ise onun tadını çıkarmanın yanına bile yaklaşamaz.

Bir şeyler öğrenip üzerine düşünmeyen insan tehlikelidir. Düşünüp öğrenemeyen insan ise tehlikededir.

Amacınıza ulaşamayacağınızı anladığınızda amacınızı değil, sizi ona götüren adımlarınızı değiştirin.

Nereye giderseniz gidin, kalbinizle gidin.

Büyük bir devlet yönetecekseniz eğer, işlere önem vermeli, sözünüze sadık olmalı, harcamalarınızda ekonomik olmalı ve en önemlisi insanlarınızı sevmelisiniz.

Başarı arzusu, kazanma hırsı, tüm gücünüzü kullanma hevesi… Mükemmeliyete giden yolun anahtarı bunlardır.

Feleğin çarkı hiç durmadan döner, bugün üstte olanın yarın çemberin altına gelmeyeceğini kim bilebilir?

İyi bir öğretmen öğrencilerine yol gösterir ancak kollarından çekiştirmez; ilerlemelerine yadımcı olurken onların önüne geçmez.

Bir insandan herkes nefret ediyorsa ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Bir insanı herkes seviyorsa durum daha da şüphelidir.

Öğretmenler kapıyı açar, içeri girip girmemek size kalmış.

Gitmeye devam ettiğiniz sürece ne kadar ilerlediğiniz önemli değil.

Her şeyin başlangıcı olduğu gibi bir sonu vardır; bunu hiç aklımızdan çıkarmadan yaşamak mutluluğun anahtarıdır.

Söyledikleri yaptıklarının önüne geçen insan utanmalıdır.


Konuşmalar Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntıları

İstesem de öğrenmeyi bırakmam mümkün değildir.

Beni anlayamazlarsa endişe etmem; endişem, benim onları anlayamamamdır.

Kendini kötü hissettiğinde, doğayı dinle. Dünyanın sessizliği, milyonlarca gereksiz kelimeden daha iyi sakinleştirir.

Üst İnsan kararlıdır ama sabit fikirli değildir.

Öğrenmek ve zamanı geldiğinde öğrendiğini uygulamak, mutluluk değil midir?

Zayıf insanlarintikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar.

Ah! Bu dar görüşlülere ne denebilir ki?

Müzikten bu kadar etkileneceğim aklıma gelmezdi.

İnsanlığı olmayan müzikten ne anlar?

Şiir okumak hayal gücünü artırır, gözlem gücünü yükseltir, başkalarıyla bir araya gelmenizi sağlar, hiciv yeteneğinizi geliştirir.

Üst İnsan sana söylediği şeyi önce uygular, sonra sana söyler. İşte bu Üst İnsan’dır.

Konuşulacak bir insan olduğunda, onunla konuşamamak, onu yitirmek demektir. Konuşulamayacak bir insanla konuşmaksa sözlerin boşuna harcanması demektir. Akıllı olan, ne o insanı yitirir, ne de sözleri boşuna harcar.

Doğru ve dürüst insanları bul, ahlaksız insanlardan daha yüksek makamlara getir; böylece ahlaksızlar da doğru ve dürüst olmak zorunda kalır.

Eğer o makamda değilsen (o makamda) ne yapılması gerektiğini de düşünme.

Sana bilginin ne olduğunu öğreteyim mi? Bir şey bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir.

Hiçbir şey bilmeden hayatını devam ettirebilen insanlar vardır; ben onlardan değilim. Çokça dinler, duyduklarım arasında iyi olanları seçer, çokça gözlemler, hepsini aklımda tutarım.

Yaşamın ne olduğunu tam olarak anlayamadık; ölümü nasıl anlayalım?

Güzel bir yüzü sevdiği kadar ahlakı seveni hiç görmedim.

Bir insan, yanlışları olup bunları düzeltmezse, bu hataları benimsemiş demektir.

Düşünmeden öğrenmek. za­man kaybetmektir. Bir şeyi öğrenmeden fikir ileri sürmek tehlikelidir.

Hangi türde hataları hangi insanlar yapar? Yaptığı hataya bakarak onun nasıl biri olduğu anlaşılabilir.

Konfüçyüs der ki: Eskiden insanlar kolay kolay konuşmazlardı çünkü konuştuklarını yapamayacaklarından korkaklardı.

Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma.

Üst İnsan’ın dünya (işleri)ile ilgili kuralları yoktur; makul ve uygun olan ne ise onu yapar.

Lider rüzgara, halk otlara benzer. Rüzgar hangi yöne eserse otlar da o yöne doğru eğilir.

Ancak iyiliği bilen kişiler bazılarını sevmeyi ve bazılarından da nefret etmeyi bilir.

Bir makama sahip olmamaktan dolayı endişelenme, sadece o makama layık olmaya çalış; başkalarının seni tanımamasından endişelenme, seni tanımaları için gerekenleri yap.

Yiyecek yemeğim, içecek suyum, kolumu yaslayacak yastığım ve neşem var.Doğru olmayan işlerle gelen zenginlik ve makam bana göre rüzgârda sürüklenen bulutlar gibi.

Eğer gerçekten gücün yetmiyorsa yarı yolda bırakırsın. Ancak sen henüz yola çıkmış değilsin.

Halk bir kimseden nefret ettiğinde, bunu incelemek gerekir. Halk bir kimseyi seviyorsa, yine bunu incelemek gerekir.

Kaybolup giden zaman tıpkı nehrin suyu gibi! Gün ve gece durmadan akıp gidiyor.

Ahlaklı birini gördüğünde onun gibi olmaya özen; ahlaklı olmayan birini gördüğünde kendini gözden geçir.

Bir insanın bilgisi yetse bile, onu taşıyacak erdemi yoksa neyi kazanırsa kazansın, sonunda her şeyi yitirir.

Eskilerin amacı öğretileri, iyilik ve ahlâkı öğrenerek kendilerini geliştirmekti; şimdikilerin amacı ise kendini süsleyip başkalarına göstermek.

Doğru olan şeyi görmek ama yapamamak, korkaklıktır.

Sınırlarını bilen bir kişinin hataya düştüğü neredeyse hiç görülmemiştir.

Geçmişte kalan bir şeyi söylemek, olup bitmiş şeyi değiştirmeye çalışmak, geçmişte olan şeyin peşine düşmek gereksizdir.

Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.

Kötü söz ağızdan çıkınca temizlemek mümkün değildir.

Süslü sözler samimiyetsizliğin göstergesidir. Böylelerinin insanlığı azdır!

Üst insan kendini, küçük insan başkalarını arar.

Kararsız olmak ve sürekli fikir değiştirmek insana mutlaka utanç getirir.

İnsanlar doğruluk için dünyaya gelmişlerdir.

Üst insan ciddidir, israr etmeden sağlam durur, başkalarıyla iyi geçinir ama onlardan biri olmaz.

Sabah hakikati anlasam, aynı günün akşamı ölsem bile gam yemem.

Şimdilerde iyi evlat olmak, ana babanın karnını doyurmaktır diye düşünülüyor. Ancak bunu atlar ve köpekler için bile yapıyoruz; eğer büyüklere karşı saygı olmazsa arada ne fark kalır?

Öğretimde sınıf farkı olmamalıdır.

Bir ülkede prens, prens olarak; baba, baba olarak; oğul, oğul olarak davranırsa, orada bir hükümet vardır.

“Güzel insanlar biriktirin..
“Nasılsın?” yerine
“Yüreğin iyi mi?” diye sorsunlar…”

Büyüyen ama filiz vermeyenler ve filiz verse de çiçek açmayanlar vardır!

Akıllı insanlar, kendilerini coşkuya kaptırmazlar. Erdemli olanlar kuşku içinde olmazlar. Gözüpek olanlar hiçbir şeyden korkmazlar.

Büyük ve üstün insan, inceliklidir; ama, yaltaklanmaz. Küçük insan yaltaklanır; ama, incelikli değildir.

Kendisinden çok, ancak, başkalarından az isteyen bir insan kendini kötülüklerden uzak tutar.

Bir kimse, sürekli yeni bilgiler elde ederek eski bilgisini geliştirmeye çalışırsa, o kimse başkalarının öğretmeni olabilir.

Benim nefret ettiklerim: başkalarına saldırıp kendilerini akıllı gibi göstermek isteyenler; tevazu göstermeyip kendini cesur zannedenler, başkalarının utanacakları sırlarını ifşa edip kendisini dürüst zannedenlerdir.

Fakir olup kin gütmemek zordur; fakat, varlık ve mevki sahibi olup mağrur olmamak kolaydır.

Bir bilgin ağırbaşlı değilse, ona karşı saygı gösterilmez. Nitekim, onun bilgisi de sağlam değildir.

İyi insanlarla karşılaşmam mümkün değil; dürüst insanlarla karşılaşsam yeter. Aslında yokken varmış gibi yapan, boşken doluymuş gibi davranan, fakirlik içinde olup da gösteriş seven insanların dürüst olmaları zordur.

Bilgili kabul edilen bir kimse, neden kitap okusun?

Büyük ve üstün insan’ özgür düşüncelidir ve dar kafalı değildir. Ancak küçük bir insan dar kafalıdır ve özgür düşünceli değildir.

Çalışkan olmak, ama dürüst olmamak; budala olmak, ama incelikli olmamak; sıradan olmak, ama içten olmamak. İşte böyle bir insanı anlamıyorum.

Akıllı insanlar sudan hoşlanırlar. Erdemli kimseler dağlardan zevk alırlar. Akıllılar kıpır kıpırdır, erdemliler dingindir. Akıllılar neşelidir, erdemlilerse uzun ömürlüdür.

Ülkesini erdemle yöneten kimse, yerini her zaman koruyabilen ve bütün yıldızların kendisine uyduğu kutup yıldızıyla karşılaştırılabilir.

İnsanların doğası birbirine yakındır ancak alışkanlıklar aralarındaki mesafeyi arttırır.

Büyük ve üstün insan yalnızca doğruluğu, küçük insansa yalnızca çıkarını düşünür.

İyi ve ahlaklı olmanın hiçbir zararı yoktur.

Yararlı olan üç tür arkadaşlık ve zararlı olan üç tür arkadaşlık vardır. Dürüst, içten ve anlayışlı bir arkadaş yararlıdır. İki yüzlü, kurnaz ve çok konuşan bir arkadaşsa, zararlıdır.

On ailelik bir köyde, benim gibi onurlu ve içten bir kimse bulunabilir; ama okumaya çok düşkün bir kimse, asla bulunamaz.

Üst insan iyilik ve doğruluğa ulaşmaya çalışır, küçük insan ise zenginlik ve menfaate.


Konfüçyüs Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Konfüçyüs (d. MÖ 551, Lu Eyaleti Çin – v. MÖ 479, Lu Eyaleti Çin)

Yorum Yaz