Özlü Sözler

René Descartes Sözleri

René Descartes Sözleri

René Descartes Sözleri ve Alıntıları

Akıllı olmak, bir beyne sahip olmakla bitmiyor, önemli olan onu kullanabilmek. (Yöntem Üzerine Konuşmalar)

Güzel kitapları okumanın geçmiş yüzyıllardaki erdemli insanlarla sohbet etmek gibi olduğunu biliyordum. (Yöntem Üzerine Konuşmalar)

İyi bir zihne sahip olmak yeterli değildir; önemli olan onu iyi kullanmaktır. (Yöntem Üzerine Konuşmalar)

Bugün artık insanların ekseriyetinin temel motivasyonu, bir kuş gibi hür olmaktır. (Metot Üzerine Konuşma)

Şu hayatta güvenle ilerleyebilmek için doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğrenmeye her zaman son derece istekliydim. (Metot Üzerine Konuşma)

Dünyada hem alimler hem cahiller bir batağa batmaktadırlar. Hiçbiri kendini kurtaramaz. Aralarında şu fark vardır ki: Alimler battıkları bataktan haberdardırlar. Bu nedenle insanın ilmi artıkça endişesi artar. (Yöntem Üzerine Konuşmalar)

İnsanlardaki “sağduyu” dünyada paylaşılmış en güzel şeydir. (Yöntem Üzerine Konuşmalar)

Düzensiz çalışmaların ve karmaşık düşüncelerin doğal aydınlıkları kararttığı ve aklı körelttiği kesindir. (Aklın Yönetimi İçin Kurallar)

Yanlışlarımızın ilk ve başlıca nedeni, çocukluğumuzda edindiğimiz ön yargılardır. (Felsefenin İlkeleri)

Çok yavaş yürüyenler eğer her zaman doğru yolu izlerse, koştukları halde bu yoldan uzaklaşanlara göre çok daha ileriye gidebilirler. (Yöntem Üzerine Konuşma)

Aldatmak istemek hiç kuşkusuz kötülüğün ve zayıflığın göstergesidir. (Metafizik Üzerine Düşünceler)

Komşularımın toprakları, benim küçücük toprağımı kuşatıyor ama bilgileri, bilgime sınır olmuyor. (Tabiat Işığı ile Hakikati Arama)

Aldatabilme her ne kadar bir kurnazlık ya da güç işareti gibi görünse de, aldatmayı istemek hiç kuşku yok ki aslında zayıflığı, kötücül olmayı gösterir. Belki de tek gerçek, dünyada kesin hiçbir şeyin olmadığıdır. (Meditasyonlar)

Daha zor olanı, daha güzel olarak addetmek ölümlülerin ortak kusurudur. (Aklın Yönetimi İçin Kurallar)

Çünkü aklımın bana uzak durmamı söylediği birçok șeye bence doğal bir eğilimim vardı. (Metafizik Üzerine Düşünceler)

Deneyimin bize gösterdiği şey, en kurnazca safsataların ancak sofistleri yanılttığı, sadece kendi aklını kullananların ise bu tuzağa hiç düşmediğidir. (Aklın Yönetimi İçin Kurallar)

Yalnızlık, bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. (Metafizik Üzerine Düşünceler)

Çünkü okuma, yazarla konuşmanın bir başka türüdür. (Felsefenin İlkeleri)

İnsan, kaynağından emin olmadığı her şeyden kuşku duymalıdır. (Felsefenin İlkeleri)

Düşünüyorum, öyleyse varım. (Yöntem Üzerine Konuşma)

Zira esef ve nedametlerimizin biricik sebebi kararsızlıktır. (Ahlak Üzerine Mektuplar)

Önemli bir konu hakkında yanlış bir kanı edinmek bir savaş kaybetmek demektir. (Yöntem Üzerine Konuşma)

Bence, mutlu yaşamak, ruhu hoşnut ve tatmin olmuş halde yaşamaktan başka bir şey değildir. (Ahlak Üzerine Mektuplar)

Zira öyle çok kuşku ve yanılgıyla kuşatılmış bulunuyordum ki kendimi yetiştirmeye çalışırken elde ettiğim tek kazanç gitgide cahilliğimi görmeye başlamış olmam gibi geliyordu bana. (Yöntem Üzerine Konuşma)

En yüce ruhlar en büyük erdemlere olduğu kadar en büyük kötülüklere de yeteneklidir. (Yöntem Üzerine Konuşma)

Akıl dünyada en iyi paylaştırılmış şeydir. (Yöntem Üzerine Konuşma)

René Descartes’in Ruhun Tutkuları Adlı Eserinden Sözleri ve Alıntıları

Erdem göstermek tutkulara karşı en etkili çaredir.

Kötülük genellikle cehaletten kaynaklanır ve kendilerini en az bilenler gerektiğinden fazla gururlanmaya ve kendilerini hor görmeye en fazla eğilimli olanlardır.

Bu yaşamdaki tüm iyilikler ve kötülükler yalnızca tutkulara bağlıdır.

Hayret aşırı bir hayranlıktır, aşırılık ise daima ancak kötü olabilir.

En yüce gönüllü insanlar en mütevazı ve alçak gönüllü insanlardır.

Ruhta tutku olan genellikle bedende eylemdir.

Çok kolaylıkla ağlayan kimselerin sevgiye ve merhamete eğilimli oldukları görülür.

Kuvvetli ve yüce gönüllü bir ruha sahip olanlar gördükleri lütuf veya başlarına gelen bahtsızlıktan dolayı mizaçlarını değiştirmedikleri hâlde, zayıf ve rezil bir ruha sahip olanlar sadece talihin elinde oyuncak olurlar.

Rezillik genellikle cehaletten gelir.

Kararsızlıktan kurtulmadığımız halde bir eylemde bulunmaya karar verirsek, bu, vicdan azabı doğurur.

İki türlü aşk birbirinden ayırt edilir: Bunlardan biri, iyilik isteyen aşktır;yani ruhu,sevilenin iyiliğini istemeye teşvik eder. Öteki, şehvet aşkıdır; yani, sevilen şeyi arzu ettiren aşktır.

İyilikten kaynaklanan neşe ciddidir, oysa kötülükten kaynaklanan neşeye gülme ve alay eşlik eder.

Kötülük en acı tutku olan pişmanlığa sebep olur.

Aşırı derecede korku mutsuzluk halini alır.

Hayranlık ruhun ani bir şaşkınlığıdır, bu da onu kendisine nadir ve olağanüstüymüş gibi gelen nesneleri dikkatle irdelemeye götürür.

İnsan kendine değer verebilir ya da kendini hor görebilir.

Ruhta tutku olan genellikle bedende eylemdir.

Doğrusu tutkularının kendilerine buyurduklarından başka bir şey istemeyecek kadar zayıf ve kararsız olan çok az insan vardır.

Özellikle ruhun sahip olabileceği her türlü düşünce arasında onu tutkular kadar güçlü tahrik eden ve sarsan başkası yoktur.

Gözlerin herhangi bir hareketi ile ifade edilemeyen hiçbir ihtiras yoktur.

Hayranlığın kuvveti iki şeye dayanır: Yeniliğe ve neden olduğu hareketin ta başından beri çok güçlü olmasına.

Ruha göre sevgi ve nefret bilgiden gelir.

Hayranlık tüm tutkuların ilkidir.

Kötülük genellikle cehaletten kaynaklanır.

İyi yönetildiğinde tutkuları üzerinde mutlak bir iktidar kazanamayacak kadar zayıf bir ruh yoktur.

İrade doğası gereği öyle özgürdür ki asla zorlanamaz.

Kıskançlık sahip olduğumuz bir nimeti muhafaza etmek için duyduğumuz arzudan doğan bir tür kaygıdır.

Bazı şeyleri o kadar güçlü hayal ederiz ki bunlar hiç de orda olmasalar dahi onları önümüzde gördüğümüzü ya da bedenimizde hissettiğimizi düşünürüz.

Hangi sebeple olursa olsun, kendileri hakkında iyi kanaat besleyen herkes gerçek bir yüce gönüllük değil, ama sadece pek kötü bir tutku olan gurur sahibidir.

Dahası kızgınlık gerçekten erdemli olanlardan çok erdemli görünmek isteyenlerde görülür.

Nefretin sevgi kadar çok türü yoktur.

Kötülük genellikle cehaletten kaynaklanır ve kendilerini en az bilenler gerektiğinden fazla gururlanmaya ve kendilerini hor görmeye en fazla eğilimli olanlardır.


René Descartes Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
René Descartes (d. 1 Mart 1596, La Haye En Touraine, İndre-et-Loire, Fransa – v. 11 Şubat 1650, Stokholm, İsveç)

Yorum Yaz