Özlü Sözler

Arthur Schopenhauer Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri

Arthur Schopenhauer Sözleri ve ALıntıları

Dünya yoklukla, acıyla doludur, bunlardan kaçıp kurtulanlar için de her köşede sıkıntı pusuya yatmıştır. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Hayvanları severim, insanları tanıdığımdan beri… (Yaşamın Bilgece Deneyimleri)

Herkes kendinde eksik olanı sever. (Aşkın Metafiziği)

Kitaplar, basılı insanlıktır. (Hiçliğin Mutlu Sessizliği)

Sonunda herkes tek başına kalır. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Kendin olmak zorundasın; kendinden kaçamazsın. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Mutluluk kolay değil: İçimizde bulmak çok zor, başka yerde bulmaksa imkansız. (Mutlu Olma Sanatı)

Başkalarının kalın kafalılığından dolayı yalanlara ve sahtekarlıklara neden saygı duymam gerektiğini anlamıyorum. Her yerde haki­kate saygı duyarım ve bu sebepten ötürü ona karşı olan hiçbir şeye saygı duyamam. (Din Üzerine)

Senin var olman, olsa olsa, benim tarafımdan algılanmış olman demektir. Senin var olduğun yer benim tasarımımdır. Dolayısıyla, ben senin varlığının ilk koşuluyum. (İsteme ve Tasarım Olarak Dünya)

Mutluluk bir rüyadır, acıysa gerçek. (Mutlu Olma Sanatı)

İnsan gururlu gibi görünmek istemekle gururlu olmaz. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Genelde yeryüzünde kötülük buyruk yürütür. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Dünya konuşmaya değmeyecek insanlarla dolup taşıyor. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Oysa insan neşeliyse genç, yaşlı, fakir, zengin olup olmadığının önemi yoktur. Mutludur. Bu nedenle, ne zaman olursa olsun, neşeye kapı açmalıyız. (Mutlu Olma Sanatı)

Dışarıdan alınan pahalıdır, bizi dışa bağımlı kılar.Tehlike, güçlük, sıkıntı olanağı yaratır. Sonuçta kendi toprağımızdaki ürünlerin yerini de tutamazlar. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Aklı başında kişi hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. (Mutlu Olma Sanatı)

Ölçüsüz sevinç de çok şiddetli acı da sadece aynı kişide bulunabilir. (Mutlu Olma Sanatı)

Başkasının mutlu olması seni rahatsız ediyorsa asla mutlu olamazsın. (Mutlu Olma Sanatı)

En büyük mutluluk kişiliktir. (Mutlu Olma Sanatı)

Oysa sevgi doğrudan bir kazançtır. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Bizi mutlu ya da mutsuz kılan şeylerin gerçekte nesnel olarak ne olduğu değil bizim için ne oldukları, onları kavrayış biçimimizdir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Mutluluk kendine yetenlerindir. (Mutlu Olma Sanatı)

Özgürce geçirilecek boş vakit herkesin varoluşunun çiçeği ya da meyvesidir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Kendinde mantık ve irade olmayanı, akıl ile yönlendiremezsin. (Aşkın Metafiziği)

Severken aceleci davranan insan, sakinleyince nefret eder. (İnsan Doğasını Anlamak)

Güzel olan yegane şey hakikattir. Sadece sevilmeye değer odur. (Aşkın Metafiziği)

Diken batar diye gül mü toplamayalım? (Mutlu Olma Sanatı)

Çoğu talihsizlik, iyimserlikle desteklenen cehaletten kaynaklanır. (Mutlu Olma Sanatı)

Herkes, karşısındakinde kendi yoksun olduğu yanları sever. (Aşkın Metafiziği)

Sıradan insanlar yalnızca zamanlarını nasıl harcayacaklarını düşünür; yetenekli adamsa ondan nasıl yararlanacağını düşünür. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Aynı olaylar, aynı dış koşullar her birimizi başka etkiler. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Kadın olsun, erkek olsun herkese ara sıra, ondan bal gibi de vazgeçebileceğimizi duyumsatmak yararlıdır. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Üstelik, bir insan kendinde ne çok şeye sahip olursa başkaları onun için o kadar az şey ifade eder. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Fakat hiçbir şey insanın dikkat çekmeyecek şekilde davranması ve başkalarıyla pek az, kendiyle ise bol bol konuşması kadar fayda sağlamaz. (Mutlu Olma Sanatı)

Aşk, dış bir neden fikrinin eşlik ettiği bir iç gıdıklanmasıdır. (Aşkın Metafiziği)

İnsan sadece yalnız olabildiği sürece, bütünüyle kendisi olur: Yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez; çünkü insan ancak yalnız olduğunda özgürdür. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

İnsan hep aynı olsa da her zaman kendini anlamaz, tam tersine asıl özfarkındalığını kısmen edininceye kadar kendini sıklıkla yanlış anlar. (Mutlu Olma Sanatı)

Her yerde sadece kendimize emanet olduğumuzdan, mutluluğumuzu da kendimiz yapar ya da buluruz. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Çünkü çok mutsuz olmamanın en güvenilir yolu, çok mutlu olmayı istememektir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

İnsan ki çok zor toplanır, fakat kolayca dağılıverir. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

Kendisiyle baş başa kalabilmek en değerli mülktür. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

İnsanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşlerdir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Kötülükten kurtulmak isteyen, her zaman ne istediğini bilir; sahip olduğundan daha iyisini isteyen bakarkördür. (Mutlu Olma Sanatı)

İnsan kendi kendinin işkencecisi olur. (Mutlu Olma Sanatı)

En büyük acılardan biri, insanın güce ihtiyaç duyduğunda yokluğunu hissetmesidir. (Mutlu Olma Sanatı)

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. (Mutlu Olma Sanatı)

Bize saygı duyulmasını saygının kendisi uğruna değil, onun bize sağladığı üstünlükler uğruna isteriz. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Okumaksızın geçen boş zaman bir tür ölüm, insanın canlı canlı gömülmesidir. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

Erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınki doğaldır. (Aşkın Metafiziği)

Fazla bilgelik olan yerde, fazla keder vardır. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

İnsan ne kadar kendi kendisine yeterse, başka insanlara o denli daha az gereksinim duyacaktır. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

Sağlam ve sağlıklı bir akıl bugün bize her zamankinden fazla lazım. Fakat herkes elbirliği etmiş bizi aklımızdan etmek için uğraşıyor. (Akıl Zayıflığı)

İnsan ki çok zor toplanır, fakat kolayca dağılıverir. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

İç dünyası zengin olan bir kişi yazgıdan çok şey beklemez; buna karşılık bir aptal, sonuna dek bir aptal olarak, bir hödük olarak kalır; isterse kendisi cennette, etrafı hurilerle çevrili olsun. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Okumak kişinin kendi kafası yerine başka birisinin kafasıyla düşünmesidir. (Düşüncenin Çağırısı)

En mutlu kişi, bunu nasıl başarmış olursa olsun, kendine dürüst bir biçimde hayran olabilendir. Böylece başkaları onu yanıltamazlar. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Ama ne yazık ki yüz delinin arasından henüz bir akıllı bile çıkmıyor. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Her boş vakitte okumak insanı ahmaklaştırır, zihni felç eder. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

İnsan yapabileceklerini isteyerek yapmalı ve çekmesi gereken acıyı isteyerek çekmelidir. (Mutlu Olma Sanatı)

Ne değerli oluyor elde edemediklerimiz. Bir kere de elde ettik mi,başka şeye yöneliyor tutku. Dinmez, onulmaz bir susuzlukla bağlıyız yaşama. (Mutlu Olma Sanatı)

Bir kimsenin aşık olması için, uzun bir zaman geçmesi ya da bu kimsenin, uzun uzun düşünüp bir seçiş yapması gerekli değildir. Gerekli olan, o ilk bakışta, her iki tarafında bir uygunluk ve yakınlık duyması ya da günlük hayatta “kanın ısınması” dediğimiz şeyin gerçekleşmesidir. (Aşkın Metafiziği)

Her bir günü özel bir yaşam olarak gör. Bu biricik gerçek zamanı olabildiğince hoş kılmak gerekir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Bir talihsizlik gerçekleşip de elimizden bir şey gelmediğinde, her şeyin başka türlü olabileceği fikriyle kendimizi şımartmayız: Tıpkı Kral Davud ve tutsak filler gibi. Aksi takdirde insan kendi kendinin işkencecisi olur. (Mutlu Olma Sanatı)

Sahip olmadığımız şeylere bakarken, ‘Benim olsaydı nasıl olurdu?’ diye düşünme eğilimindeyizdir ve işte böylece yokluğu hissederiz. Oysa bunun yerine sahip olduğumuz şeyler için sık sık şunu düşünmemiz gerekirdi: ‘Bunu kaybetsem ne olurdu? (Mutlu Olma Sanatı)

Çok mutsuz olmamanın en güvenilir yolu, çok mutlu olmayı istememektir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Birbirlerini en çok büyüleyenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır. (Aşkın Metafiziği)

“Yaşa ve yaşat!” Çünkü halk yeni olanı okumayı iyi olanı okumaya tercih edecek kadar saftır. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

İnsan olmak ve insan olarak kalmak giderek zorlaşıyor. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

İnsan ne istediğini bilmelidir ve ne yapabildiğini bilmelidir. (Mutlu Olma Sanatı)

Vaktiyle alavere dalavere deyip nöbete gönderdikleriniz gün gelir sizi nöbete dikebilir. (Akıl Zayıflığı)

Bir tartışmada ya da bir konuşmada, bir başkası konuyu daha iyi bildiğini, hakikati daha çok sevdiğini, bizden daha çok anlayışa, daha sağlıklı yargılara sahip olduğunu gösterdiğinde, ya da genel olarak, bizi gölgede bırakan zihinsel üstünlükleri olduğunu belli ettiğinde; hakaret edip kabalaşarak, tüm bu gibi üstünlükleri ve bizim onlar yüzünden ortaya çıkan eksikliğimizi, hemen ortadan kaldırabilir ve şimdi kendimiz üstün duruma geçebiliriz. Çünkü bir kabalık, her türlü savı alt eder ve tüm aklı felç eder. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Anlayışlı olmak, mutluluğun ana parçasıdır. (Mutlu Olma Sanatı)

İnsan ne ise ve ne olacaksa sevgi sayesinde olur ve sevgiyle olacaktır. (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine)

Kibir geveze , gurur da suskun yapar. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister. (Aşkın Metafiziği)

Akıl ancak yapabileceğimizi sırf yapabiliyor olduğumuz için yapmadığımız yerde hüküm sürer. (Akıl Zayıflığı)

Güzel günlerimizi onların farkında olmadan yaşarız: Ancak kötü günler geri geldiğinde, güzel günleri yeniden isteriz. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Hayat satranca benzer: İkisi için de plan yaparız fakat bu satrançta rakibin, hayatta da kaderin kendi istediğini yapma şartına bağlıdır. (Mutlu Olma Sanatı)

Aşk yüzünden evlenen, mutsuz bir hayat sürmek zorundadır. (Aşkın Metafiziği)

Bu dünyayı, tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi, aptal ve kötü bir biçimde terkedeceğiz. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Toplum kalabalıklaştığı anda, orada adilik hâkim olmaya başlar. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

İstediğimiz gibi yaşamamalıyız, yaşayabileceğimiz gibi yaşamalıyız. (Mutlu Olma Sanatı)

Sakin ve neşeli bir mizaç, doğru kavrayan bir zekâ, iyi bir vicdan: Bunlar yerini hiçbir zenginliğin dolduramayacağı üstünlüklerdir. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)

Kim kahrolmak istiyorsa, aşık olduğu kişiyle evlenmeli. (Aşkın Metafiziği)

İnsanlar, çıkarları değiştiğinde zihniyetlerini ve davranışlarını çabucak değiştirirler. (Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar)


Arthur Schopenhauer Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Arthur Schopenhauer (d. 22 Şubat 1788, Gdańsk, Polonya – v. 21 Eylül 1860, Frankfurt), Alman filozof, yazar ve eğitmen.

Yorum Yaz