Şiir Video

Yunus Emre – Bad-ı Sabaya Sorsunlar

Yunus Emre – Bad-ı Sabaya Sorsunlar Şiiri

Bad-ı sabaya sorsunlar
Canan illeri nerdedir?
Görenler haber versinler
Canan illeri nerdedir?

Hayli zamandır sorarım
Bir dertli aşık ararım
Kalmadı sabra kararım
Canan illeri nerdedir?

Fikrederim aklım ermez
Yürek kaynar taşar durmaz
Naçar oldum gücüm yetmez
Canan illeri nerdedir?

Derviş Yunus eydir ahı
Acep görem mi ol şahı?
Seversen Ulu Allah’ı
Canan illeri nerdedir?

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

bad-ı saba: esen yel, hafif ve hoş rüzgâr, sabah yeli, rüzgâr, esinti, yel, soluk, nefes. doğudan esen hafif, hoş rüzgar manasında farsça edat olup divan edebiyatında en sık rastlanan, genelde sevgilinin nefesini tasvir etmek için kullanılan bir esinti imgesidir.
canan: sevgili.
naçar: çaresiz, elinden iş gelmeyen. mecbur kalmış olan.


Yunus Emre – Bad-ı Sabaya Sorsunlar Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz