Şiir

Yunus Emre – Bu Yokluk Yolunda Bugün

Yunus Emre - Bu Yokluk Yolunda Bugün

Yunus Emre – Bu Yokluk Yolunda Bugün Şiiri

Bu yokluk yolunda bugün bize yoldaş olan kimdir?
İlimize günilelim sorun kardaş olan kimdir?

Ne kaldık işbu iklimde, ağır yüklerin altında,
Bu yükleri, bu yapları, döküp haldaş olam kimdir?

Seni bunda verib idi, teferrüc eyle gel dedi,
Sen ev yaparsın ey hoca, evi târâş olan kimdir?

Bu ferşi gördük aldandık, henüz arşa eremedik,
Bu arşa ferşe ey hoca, göre ferrâş olan kimdir?

Geliniz gidem gelim ki, Yunus göçtü gönüldü,
Ayaklara düşer Yunus, bu yola baş olan kimdir?

Yunus Emre (k.s)


günilmek: yönelmek
yap: gevezelik etmek, fazla konuşmak
teferrüc: gezinti, açılma, ferahlama
taraş: tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar
ferş: yeryüzü, döşeme, yayma, serme, toprağı ve umumiyetle basılacak ve gezilecek yeri örtmek üzere bir şeyi döşetme
ferraş: yerleri süpürüp temizlemeye ve koruyup muhafaza etmekle vazifeli adam. cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişi.


Yunus Emre – Bu Yokluk Yolunda Bugün Şiiri
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz