Özlü Sözler

Halide Edip Adıvar Sözleri

Halide Edip Adıvar Sözleri

Halide Edip Adıvar Sözleri

Onlar hayatla kedi yavrularının ipek yumaklarla oynadıkları gibi oynuyorlar, ipeklerin bir gün ellerine, ayaklarına dolaşabileceğini akıllarına hiç getirmiyorlardı. (Sinekli Bakkal)

İnsan biraz gevezelik etmezse dili paslanıyor… (Sinekli Bakkal)

Hepimiz geçici birer gölgelerden başka bir şey değiliz. (Sinekli Bakkal)

Bir kere annem beni dünyaya getirdi, bir kere de sen bambaşka bir dünyaya beni getiriyorsun. (Sinekli Bakkal)

Ne ıssız ve insansız, tekdüze, sonsuz bir dünya. Ne rengi ne hayatı ne çeşitliliği var. (Ateşten Gömlek)

Zaman her şeyi halleder. (Ateşten Gömlek)

Ölümün ortasından yürüyerek geçtik gittik. (Ateşten Gömlek)

Hayat bana en korkak adamların iddiayla cesaretten bahsedenler olduğunu öğretti. (Ateşten Gömlek)

Harpte yegâne korkulacak şey korkudur. (Ateşten Gömlek)

Zavallı kız bilmiyordu ki, aynı kudretle birbirine bağlı olan büyük aşkların hepsi masallarda. (Vurun Kahpeye)

İnsanların en etkili silahı, içtenlik ve zekâdır. (Vurun Kahpeye)

İnsanın en nâfiz silahı, samimiyet ve zekâdır!.. (Vurun Kahpeye)

Senin için ey bayrağımız ölürüz de vermeyiz. (Vurun Kahpeye)

Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için, bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billahi! (Vurun Kahpeye)

Dünya ne garip, ne garip bir şeydi. Bazan adam, yirmi üç yaşında birdenbire ne kadar ihtiyar, ne kadar bütün dünyayı kavrayan bir tecrübeye sahip oluyordu. (Vurun Kahpeye)

Herhangi kuvvet, ölüm karşısında âcizdir. Size bir daha söyleyeyim: ölüler ne konuşur, ne sever, ne de sevilir. (Vurun Kahpeye)

Halide Edip Adıvar’ın Diğer Eserlerinden Alıntıları ve Sözleri

Acaba yepyeni bir hayata atılanlar eski bağların yerlerinin sızılarından kurtulabiliyorlar mı? (Âkile Hanım Sokağı)

Şark milletlerini Garplılaştıracağız diye garipleştirdiler, kökleri koptu, gitti. (Âkile Hanım Sokağı)

Artık takatim yok, gözyaşlarım da yok, sana karşı muhabbetim de! Fakat zannettiğin gibi başkasını sevebilecek bir kabiliyet de ruhumda yok. Bütün varlığım, soğuk, geniş bir beyaban. (Heyula)

İnsan memleketinden çıkınca kendi başına, kafasıyla kalbiyle bir memleket oluyor.(Dağa Çıkan Kurt)

Ben ona hislerimi anlatamayacağımı hissettim, sustum. Fakat kalbimde bir şey yıkılmıştı. (Handan)

Ah insana duyacağı, isteyeceği bir şekilde gelmeyen hıyanetkâr saadet. (Handan)

Fakat ben yalnız kalbimde ağladım. (Handan)

Hayatın meğer pek siyah, pek yaman, pek korkunç bir siması varmış. (Handan)

Bilmek, daima bilmek, yalnız kitaplarda değil, tabiatta, insanlarda her şeyi, görünmez şeyleri bilip anlamak… (Handan)

Ben ki hislerimi söylemek değil, hissetmekten bile utanırım… (Handan)

Sevmek kafa ile, düşünme ile değildir. Sevmek… Sevmektir işte! (Kalp Ağrısı)

Çünkü insanların kalbinde ev sahibi olmak mümkün değildir. Kısa, uzun, muayyen bir müddet için, insan bir kalbe girer, sonra yerini yeni kiracılara, daha çok bedel veren kiracılara bırakır, gider. (Kalp Ağrısı)

Çünkü insanların kalbinde ev sahibi olmak mümkün değildir. Kısa, uzun, muayyen bir müddet için, insan bir kalbe girer, sonra yerini yeni kiracılara, daha çok bedel veren kiracılara bırakır, gider. (Kalp Ağrısı)


Halide Edip Adıvar Sözleri
Özlü Sözler

Yorum Yaz