Hikmetli Sözler

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, herşeyi sular. Her insanın ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.

İnsan, Allah Teâla’dan başkasına kulluk etmeyi terkettiği zaman gerçek kul olur.

İhlâs, Allah Teâla ile kul arasında bir sırdır. Onu melek bilemez ki yazsın, şeytan bilemez ki bozsun, nefis fark edemez ki saptırsın.

Hak yola girmek isteyen biriyle karşılaştığında önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

İnsanları Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar çıkmaz sokaktır.

Hak yoluna girmek isteyen bir kimseyle karşılaştığın zaman, ona hemen ilmin bütün gereklerini anlatmaya kalkma. Önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.

Şükür, verdiği nimetle Allah’a isyan etmemektir.

Her kim fani (geçici, değersiz) olanın tarafını tercih ederse o kimse de fani olur, değeri yok olup gider.

Dört huy var ki, ameli ve ilmi çok da olsa kulu Allah ve insanlar katında alçaltır. Bunlar; kibir, amelini beğenmek, cimrilik ve kötü ahlâktır.

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s)


Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Yorum Yaz