Özlü Sözler

Alexis de Tocqueville Sözleri

Alexis de Tocqueville Sözleri

Alexis de Tocqueville Sözleri ve Alıntıları

Tüm koşullar eşitsiz olduğunda hiçbir eşitsizlik kimsenin gözüne batacak kadar büyük görünmez. (Demokratik Zorbalık)

İçinde bulunduğundan farklı bir toplumsal durumu hiç aklına getirmeyen, başlarındakilerle eşitlenebileceğini asla tahayyül etmeyen halk, onların iyiliklerini kabul ediyor ve haklarını hiç tartışma konusu etmiyordu. (Çoğunluğun Zorbalığı)

O zamanlar da toplumda eşitsizlik ve sefalet vardı fakat ruhlar bundan henüz zarar görmemişti. (Çoğunluğun Zorbalığı)

İnsanların arasında kalacaksınız ama insan olma hakkınızı yitireceksiniz. (Çoğunluğun Zorbalığı)

İşin aslı, kendi kendini yönetme alışkanlığını tamamen terk etmiş insanların, kendilerini kimin yöneteceğini doğru seçmeyi nasıl başarabileceğini anlamakta güçlük çekiyorum. (Demokratik Zorbalık)

Özgürlüğün ve insanın yüceliğinin gerçek yandaşlarının, bilhassa içinde bulunduğumuz demokratik çağlarda, toplumsal iktidarın kendi genel niyetlerini yaşama geçirirken herhangi bir bireyin özel haklarına en ufak bir halel getirmemesi için daima tetikte ve uyanık olmaları gerekir. (Demokratik Zorbalık)

Anarşinin demokratik çağlarda en çok değil, bilakis en az çekinilecek bela olduğu kanısındayım. (Demokratik Zorbalık)

Çağdaşlarımız daima iki zıt tutkunun etkisinde: Hem yönlendirilme ihtiyacı hissediyor hem de özgür kalmayı arzuluyorlar. (Demokratik Zorbalık)

Hizmetkarlardan oluşan bir halkın yapacağı seçimlerden özgürlükçü, enerjik ve bilge bir hükümetin çıkabileceğine inanmak mümkün değil. (Demokratik Zorbalık)

Hükümetin genel eğilimleri hatırına yanlışları hor görülür, kamu ancak aşırılıkları ya da hataları ayyuka çıkınca ve o zaman da zar zor ondan güvenini çeker. (Demokratik Zorbalık)

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitime de tek tiplik hâkim. Özgürlük gibi, farklılıklar da günden güne yok oluyor. (Demokratik Zorbalık)

Ne yapılırsa yapılsın halkın aydınlanmasını belli bir düzeyin üzerine çıkarmak imkansızdır. (Çoğunluğun Zorbalığı)

Herkes aynı zamanda hem bağımsız hem güçsüzdür. (Demokratik Zorbalık)

Herkes sıkıntıyı hisseder fakat hiçbirinin daha iyinin peşine düşmek için gerekli cesareti ve enerjisi yoktur; arzuları, pişmanlıkları, kederleri ve sevinçleri, ihtiyarların acizlikten başka bir şeyle sonuçlanmayan tutkuları gibidir, görünür veya kalıcı bir şey üretemez. (Çoğunluğun Zorbalığı)

Demokratik ülkelerde anarşi daha korkunç özellikler gösterir. (Demokratik Despotizm)

Düşünce, tüm zorbalıkların üstesinden gelen, görünmez ve neredeyse ele geçirilemez bir güçtür. (Çoğunluğun Zorbalığı)

Siyasal iktidarın aşırı merkezileşmesi sonuçta toplumu kuvvetten düşürür ve böylece uzun vadede iktidarın kendisini zayıflatır. (Demokratik Despotizm)

Hiçbir vatandaş büyük bir güce ya da servete sahip olmadığında, zorbalık fırsat bulup sahne alamaz. Bütün servetler orta karar olduğunda, haliyle tutkular dizginlenmiş, hayal gücü sınırlı, zevkler basit olur. (Demokratik Despotizm)

Anılarımda boşuna arayıp duruyorum, gözlerimizin önünde olan bitenden daha acı, daha acınası başka bir şey bulamıyorum. (Çoğunluğun Zorbalığı)

Toplum sakindir; kesinlikle kuvvetinin ve esenliğinin bilincinde olduğu için değil, tersine kendisini zayıf ve hastalıklı sandığı için. (Çoğunluğun Zorbalığı)

Bu zamanın egemenleri sanki insanlarla sadece büyük işler yapmayı hedefliyor. İsterdim ki, daha ziyade büyük insanlar yaratmayı düşlesinler. (Demokratik Despotizm)

Matbaa eşitliğin ilerlemesini hızlandırmıştır ve onun en iyi tamircilerinden de biridir. (Demokratik Zorbalık)

Tüm insanlar birbirine benzediğinde tekçi ve tüm gücü kendinde toplayan bir hükümet kurmak kolaydır; sadece güdüleri izlemek yeterlidir. (Demokratik Zorbalık)

Eğitimin neredeyse tam bir yaygınlık kazandığı ülkede halkın temsilcilerinin hepsinin doğru düzgün yazmayı bilmediği bile söylenir. (Çoğunluğun Zorbalığı)


Alexis de Tocqueville Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Alexis de Tocqueville (d. 29 Temmuz 1805, Paris, Fransa – v. 16 Nisan 1859, Cannes, Fransa), Fransız siyasi düşünür ve tarihçi.

Yorum Yaz