Özlü Sözler

Peyami Safa Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Peyami Safa Sözleri

Ne ala şey! Bütün meşguliyetleri kendimden başka herkese yüklemenin yollarını buluyorum (Selma ve Gölgesi).

Yalana her şey isyan etmelidir. Eşya bile (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)…

Çünkü susmak cevapların en fenasıdır (Yalnızız).

Kendi kendini aldatmak başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar (Fatih Harbiye).

Herkes yalandan nefret eder ve yalan söyler (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)…

İnsanı yalnız bir illet öldürür: Sıkıntı (Yalnızız).

Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Yalnızım, evet, herkes yalnızdır. Yalnızız (Yalnızız).

Beni anlamayanlara karşı soğuğum; fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum (Yalnızız).

Çay iç. Çay, çay, açılırsın, çay iç (Bir Tereddüdün Romanı).

Kendi kendime karşı çok borçlandım. Kendime vadettiğim şeyleri yapamazsam utancımdan aynaya bakamayacağım (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Büyük bir hastalık geçir­meyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Her hastalık evvela ruhta başlayıp sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır (Yalnızız).

Âşıklara haber vermek isterim. Kalbin bütün meseleleri yalnız kalbde halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir.(Yalnızız).

Çok tanıdığı vardı, hiç dostu yoktu (Yalnızız).

Herkes hafızasından şikayet eder, muhakemesinden şikayet eden yoktur (Yalnızız).

Bazen insan yok olduğu zaman mı var olur (Yalnızız)?

İnsanın en kolay aldatabildiği budala, kendi kendisidir (Yalnızız).

Ah, insanlar niçin her şeyi anlayamıyorlar (Fatih Harbiye)?

Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor (Bir Akşamdı).

Kendi yalanlarım başkalarından evvel beni aldattılar (Yalnızız).

Yalancılığa da doğruculuğa da tahammül edilmeyen bir dünyadayız (Yalnızız).

Ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyaların bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Bu dünya o kokladığın limona benzer: Yuvarlak, ekşi… Fazla sıkmaya gelmez, tadı kaçar (Yalnızız).

Derin tesirler dilsizdir (Yalnızız)…

İnsan sevince kavga etmek istiyor (Yalnızız)…

Tecrübeden sonraki idrak evvelkinden çok daha pahalıdır (Yalnızız).

Ben sustuğum zaman bile sen beni anlamalısın (Fatih Harbiye).

Dün gece az uyudum. Meseleyi hâlledebilmiş değilim (Yalnızız).

Varlığıma bir mânâ vermediğim zamanlar çıldırıyorum. Kendimi bazen taşıyamayacak kadar mânâsız buluyorum (Bir Tereddüdün Romanı).

Aşk bir hayaldir ve realitenin bu kadar bol ışığına dayanamaz (Matmazel Noraliya’nın Koltuğu).

Aşk aleyhine bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeğe devam ederler (Biz İnsanlar).

Öyle bir yaştaydım ve öyle bir mizaçtaydım ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki, yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Suçlamak anlamaktan daha kolaydır, anlarsan değişmen gerekir (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu).

Değmez bu kadar sıkıntıya. Bu dünya böyle işte. Kabul edeceksin (Yalnızız).

bilmek için bilgi kafi değildir, anlamak da lazımdır (Yalnızız).

İçimde yaşanmamış anların hatıraları var (Yalnızız).

Yarabbi! Meramımı hakkıyla ifade edemiyorum, beni anla (Matmazel Noraliya’nın Koltuğu).

Aşkın yerini aşktan başka hiçbir şey tutamaz. çünkü insan severken yalnız sevgilisini değil, aşkı da seviyor (Kızlar ve Yıldızlar).

Çünkü susmak cevapların en fenasıdır (Yalnızız).

İnsanın bütün felaketleri tabiata karşı gelmesindendir (Yalnızız).


Peyami Safa Sözleri
Özlü Sözler
Peyami Safa (Server Bedi)

Yorum Yaz