Özlü Sözler

Platon Sözleri

Platon Sözleri

Platon Sözleri ve Alınıtıları

İyice bilin ki bir değil bin kez ölmem gerekse de doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim. (Sokrates’in Savunması)

Gördüğüm kadarıyla, çok az şey bildikleri hatta hiçbir şey bilmedikleri halde bir şeyler bildiklerine inanan bir sürü insan bulabiliyorlar. (Sokrates’in Savunması)

Göğsüne vurarak kalbine seslendi, dayan kalbim, bir zamanlar daha büyük kötülüklere dayanmıştın. (Sokrates’in Savunması)

Ruhlar, kendilerini taşıyan bedenlerden daha yaşlıdırlar. (Epinomis)

Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. (Sokrates’in Savunması)

Bazılarının “insan düşmanı” olması gibi biz de “düşünce düşmanı” olmayalım. (Sokrates’in Savunması)

Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Onun için, size, kendinizi benden yoksun bırakmamanızı öneririm. (Sokrates’in Savunması)

İki şey var ki, iş gören insanı işe yaramaz hale getirir. Bunlar üzerinde duralım. Nedir bu iki şey? Zenginlik, yoksulluk. (Devlet)

Çünkü, her zaman için doğru olan bir şey varsa, o da faydalının güzel, zararlının çirkin olduğudur. (Devlet)

Bir insan ya hiç çocuk sahibi olmamalı ya da olursa çocukları için zahmete katlanarak onları eğitip yetiştirmelidir. (Sokrates’in Savunması)

Kendini hep hasta bilenin, gerçekten de bedeninde ağrılar hiç eksik olmaz. (Devlet)

Pek çok güzel şey söylüyorlar ama söyledikleri şeylerin hiçbirinin anlamını bilmiyorlar. (Sokrates’in Savunması)

Bir ölümlü, hayatta her şeyin gönlünün dilediği gibi olmasını bekleyemez. (Meneksenos)

Beden ne kadar iyi durumda olursa olsun, kendi iyiliğiyle, insanın içini iyi edemez. Tersine, insan, içi iyiyse, bedenini az çok iyileștirebilir. (Devlet)

Sanılar ve algılar gerçek bilgiyi veremezler. Önyargılar incelenmeli, ayıklanmalıdır. (Kriton Veya Ödev Üzerine)

İki insan birbirine dokununca, bilgi, dolu olandan boş olana akabilseydi! (Şölen)

Çünkü nerede korku varsa, orada utanç da vardır. (Sokrates’in Savunması)

Ölümden kaçmak zor değildir asıl zor olan ölümden daha hızlı koşan kötülükten kaçmaktır. (Sokrates’in Savunması)

Hepimiz biliyoruz ki hayat, bütün canlı varlıklar için ta başlangıçtan zahmetli bir şeydir. (Epinomis)

Kendine hâkim olma tuhaf bir deyim değil mi? Kendine hâkim olan, kendinin kölesi olmuş olmuyor mu? Kendinin kölesi olan, kendinin efendisi de demektir. Aynı adam hem köle oluyor, hem efendi. (Devlet)

Doğruluk ve erdem dışında kalan her bilgi de düzmecedir, bilgelik değildir. (Meneksenos)

İyi insanlara kavuşmayı umut ediyorum. (Sokrates’in Savunması)

Onun için sözlerimizi hatırlayın ve unutmayın ki, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır. (Meneksenos)

Gerçek mantıktan mahrum olan kimse, hiçbir zaman bilge olamaz. Genel olarak, erdemin en temel parçası olan bilgeliğe sahip olmayınca da tam manasıyla iyi olmak, bunun sonucu olarak da mutluluğa ulaşmak mümkün değildir. (Epinomis)

Başkalarının sizi eleştirmesine engellemek yerine mümkün olduğunca daha iyi biri olmaya çalışmalısınız. (Sokrates’in Savunması)

Her doğan şey çürümek zorundadır sonunda. (Devlet)

Ben, yalnız bugün değil, öteden beri bir yol tanırım; düşündüklerimden hangisini en doğru buluyorsam ona uymak. Şimdiye kadar ileri sürdüğüm düşünceleri bugün halim yamandır diye atamam ki! O düşünceler benim için eskiden ne idiyse bugünde aşağı yukarı gene odur; ne onlara olan saygım eksilmiştir, ne de onların benim gözümdeki değeri. (Kriton Veya Ödev Üzerine)

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluş olur. (Devlet)

Her şey, insanın anlatmak istediği şeyin emrindedir. (Devlet)

Adi olan, ruhtan çok bedene tutulan şu bayağı aşıktır. (Şölen)

İnsan bir defa gözden düşmeye görsün, çoğunluk ona öyle böyle değil, en büyük kötülükleri yapmaktan çekinmez. (Kriton Veya Ödev Üzerine)

İnsanlar gerçeği değil, ancak gerçeğin gölgelerini tanımakta ve gerçekle yüz yüze gelince şaşırıp bocalamakta; hatta bu gerçeği kendisine gösterenlere düşman olmaktadır. (Kriton Veya Ödev Üzerine)

Zenginlik, alçak bir insana şeref getirmez. (Meneksenos)

Gördüğü eğitim bir insanı nereye sürerse, oraya gider, çünkü benzer hep benzerini arar, değil mi ya? (Devlet)

Herkesin en iyi yapacağı işi yapması doğru mudur? Doğru; öyleyse doğruluk herkesin kendi işini yapmasıdır; doğru adam da kendi işini yapandır. (Devlet)

Toplumu iyi edeceğiz diye bir sürü kanunlar korlar, böylece kötülüklere bir son vereceklerini umarlar. Ama aslında, Hydra’nın bin başından birini kestiklerini, her kestikleri başın yerinede yeniden ikisinin çıktığını fark edemezler. (Devlet)

Birinin bilmediği bir şeyi bildiğini sanması cehaletin en utanç verici türü değil midir? (Sokrates’in Savunması)

Ayrılma saati geldi ve kendi yollarımıza gidiyoruz. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu yalnızca Allah bilir. (Sokrates’in Savunması)

Haksız suçlamalara ve bana haksız yere saldıranlara yanıt vermeye hakkım olduğuna inanıyorum. (Sokrates’in Savunması)

Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları. (Sokrates’in Savunması)

Haksızlık etmek fırsatını bulan herkes haksızlık eder. (Devlet)

İyi ama dostum, neden çoğunluğun görüşüne bu kadar önem verelim? Gerçekten önem verilmeye değer yüksek nitelikteki insanlar elbette nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranıldığını düşüneceklerdir. (Kriton Veya Ödev Üzerine)

Herkes ruhun bilge olması lazımdır, der. Ama hangi bilgelik? Bunun üzerinde kimse anlaşamıyor. (Epinomis)

Bilgelikleriyle en çok ün salmış olanlar, bilgiden en yoksun olanlardı. (Sokrates’in Savunması)

Uyanık olmanın karşıtı uyumaksa, “hayatta olmanın” da karşıtı da var mıdır? (Sokrates’in Savunması)

Öyle çok yalan söylediler ki ben bile şaşırdım. (Sokrates’in Savunması)

Dostum, insanlara yapılan kötülük onları doğruluktan uzaklaştırır. (Devlet)

Ama bilin ki bin kez de ölsem yolumdan asla şaşmayacağım. (Sokrates’in Savunması)

Devlet, bütünlüğünü kaybetmediği ölçüde genişlesin, kabul; ama bütünlüğünü, birliğini boğacak kadar genişlemesini istemiyoruz. (Devlet)

Ben şöyle diyorum: Küçük bir azınlık bir yana, insanlar için şenlik ve esenlik yoktur. (Epinomis)

Kim bilir belki de yaşamak ölmektir. Ölmek de yaşamak. (Gorgias)

Her aşırılığın ardından her zaman sert bir tepki gelir. (Devlet)

Kimse sahip olmadığı veya bilmediği şeyleri başka birine veremez ya da başkasına öğretemez. (Şölen)

Bir şehirde dilenci gördün mü, orada hırsızlar, yan kesiciler, dinsizler, kanlı katiller de vardır. (Devlet)

Güzel yaşamak isteyenleri ömürleri boyunca nedir güzel yaşatan? Akrabaları mı? Hayır. Şanlar şerefler mi? Hayır. Zenginlik mi? Hayır. Ne şu ne bu, hiçbir şey insanı sevgi kadar güzel yaşatmaz. (Şölen)

İnsanlar kötülüğe akın akın gider, kolay ulaşır ona. Yolu düz, yeri yakındır kötülüğün. İyiliğin önüneyse, alın terini koymuş Yaradan. (Devlet)

O, hiçbir şey bilmediği halde bir şeyler bildiğini sanıyor, oysa ben hiçbir şey bilmemekle birlikte bunun bilincindeyim. Bu durumda, hiçbir şey bilmediğimi bildiğim için, az da olsa ondan daha bilgeyim sanırım. (Sokrates’in Savunması)

Anlaşmazlıklar doğru ve yanlışla, güzel ve çirkinle, iyi ve kötüyle ilgili olabilir mi? Yani üzerlerinde anlaşamayıp uygun bir karara varamadığımız için seni, beni, hatta bütün diğer insanları birbirlerine düşman eden şeyler bunlar değil mi? (Sokrates’in Savunması)

Sarhoş olmaktan, göbek şişirmekten, kadınlarla düşüp kalkmaktan, yan gelip yatmaktan vazgeçmedikçe size ne ilaç kâr eder, ne dağlama, ne kesip biçme, ne büyü ne de muska! (Devlet)

Tartıştıklarını sanıyorlar. Oysa ki yaptıkları tartışma değil, çekişmedir. Neden dersen, bir meseleyi ayrı ayrı yönleriyle ele alıp inceleyemezler. Karşılarındakinin tersini söylemek için kelimelere takılırlar. Tartışmak değil, hır çıkarmaktır bu. (Devlet)

Halbuki ölüm insan için iyiliklerin en büyüğü de olabilir. (Sokrates’in Savunması)

Kötülük, hem kendi gibisini hem de iyiliği tanımaz. İyilikse, eğitimle zenginleşerek, bilgi yoluyla hem kendi gibi olanı hem de kötüyü tanır. Bilgili olmaksa, kötü insanın değil, iyi insanın harcıdır. (Devlet)

Eğer aşk güzellikten yoksunsa, iyi şeyler de güzelse, o zaman aşk iyi şeylerden de yoksun olmalı. (Şölen)

Aşk hiçbir zaman yoksulluğa düşmez ya da varlık içinde yüzmez. (Şölen)

Bana öğretilseydi istemeden yaptığım hatalardan vazgeçerdim. (Sokrates’in Savunması)

Kıskançlıklarıyla ve iftiralarıyla sizi ayartanlarla ya da kendileri ikna oldukları için sizi de ikna etmeye çalışanlar ile baş etmek çok zordur. (Sokrates’in Savunması)

Uyum bir ahenktir ne de olsa, ahenk de bir tür uyuşmadır. (Şölen)

Yanlış konuşmak sadece dile karşı işlenen bir suç değildir, aynı zamanda ruhlara da zarar verir. (Sokrates’in Savunması)

Bir devlette başa geçenler, başa geçmeyi en az isteyenler oldu mu, dirliğin de, düzenin de en iyisi olarak var demektir. Baştakilerin böyle olmadığı yerdeyse, tam tersine, ne dirlik vardır ne düzen. (Devlet)

“Düşünce düşmanı” olmayalım, Çünkü düşüncelerden nefret etmek kadar kötü bir şey olamaz. (Sokrates’in Savunması)

Soru sormaya gelince o işi herkes yapar, ama cevap vermek herkesin harcı değildir. (Devlet)

Değerli insan kendine yeter, tek başına yaşamanın tadına varabilir. Herkesten daha az arar başkalarını. (Devlet)

Hür insan hiçbir şeyi köle gibi öğrenmemeli. Bedene zorla yaptırılan şeyin ona bir kötülüğü olmasa bile, kafaya zorla sokulan şey akılda kalmaz. (Devlet)

Bazı bilgiler ölür ve bilgi açısından hiçbir zaman aynı kişiler olamayız. (Şölen)

Üç çeşit insan vardır: Bilgisever, ünsever ve parasever insan. Bu üç insanın her birine sor, hangisinin hayatı en hoştur diye: Her birinin kendi hayatını beğeneceğinden emin olabilirsin. (Devlet)

Ömrümüz boyunca erdem ve bilgelik kazanmak için elimizden geleni esirgememeliyiz, çünkü ödülü güzel olduğu gibi verdiği umut da büyüktür. (Sokrates’in Savunması)

Demek ki sevgili dostum, el alem bizim için ne diyor diye o kadar kaygılanmamalı, sadece doğrulardan ve yanlışlardan anlayan uzmanın ve onun sözlerinde ifade edilen gerçeğin diyeceklerine önem vermeliyiz. (Sokrates’in Savunması)

Bilgiye, hakikate ve ruhunun kusursuzlaşmasına önem vermeyip sadece servet, onur ve ün peşinde koşmaktan hiç utanmaz mısın? (Sokrates’in Savunması)

Doğrunun ne olduğunu bilmedikçe, doğruluğun iyilik olup olmadığını nasıl kestirebiliriz? (Devlet)

Öyleyse bir insan susadı mı, içinin çektiğini içmekten başka bir şey değildir özlediği, aradığı budur. (Devlet)

İnsanları az da olsa tanısaydı, tamamen iyi ve tamamen kötülerin çok az olduğunu, oysa iki uç arasında bulunanların çoğunlukta olduğunu bilirdi. (Sokrates’in Savunması)

Kimse kötülük olarak kötülüğü seçmez. (Sokrates’in Savunması)

İnsan kendi kendini yetiștirip de ekmeğini kimseye borçlu olmadı mı, hiç kimseye de hesap vermek zorunda değildir. (Devlet)

Doğruluk, senin söylediğinin tam tersini yapmaktır. Çünkü, güçlünün işine yaramayanı, güçsüzlerin yapması gerekiyor. (Devlet)

Bildiğiniz gibi, iftirayla haset başka birçok dürüst insanı mahvetti ve mahvetmeye devam edecek sanırım. Hiçbir kötülük benimle sona ermeyecek. (Sokrates’in Savunması)

Beni dinleyecek olursanız Sokrates’e değil gerçeklere önem verin. (Sokrates’in Savunması)

Dost derken neyi kastettiğini sorabilir miyim? Değerli gibi görünen kişiyi mi, yoksa öyle görünmediği halde gerçekten değerli olanı mı kastediyorsun? (Devlet)

Daha şimdiden hayata uzak ve ölüme yakınım. (Sokrates’in Savunması)

Peki ama, insan en çok kimi sever? Kiminle arasında çıkar birliği varsa, kimin rahatını kendi rahatı , kimin yoksulluğunu kendi yoksulluğu sayıyorsa en çok sevdiği odur. (Devlet)

Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir. (Platon – İnsanın Kendini Yenmesi En Büyük Zaferdir)

Her şeyi bilmektense, kendim olmaya çalıştım. (Sokrates’in Savunması)

İyi bir itibar kazanmanın yolu, görünmek istediğiniz gibi olmaya çalışmaktır. (Sokrates’in Savunması)

Oysa ki, hangi işte olursa olsun, insan, yaptığını yolu yordamı ile yaptı mı, kimsenin ona kötü gözle bakmaya hakkı yoktur. (Şölen)

Aşk da âşık olmak da tümüyle güzel ve övülmeye değer değildir. Yalnız güzelce sevmeye itendir güzel ve övülmeye değer olan. (Şölen)

İnsanın salt güzellikle karşı karşıya geldiği an yok mu sevgili Sokrates, işte yalnız o an için insan hayatı yaşanmaya değer! (Şölen)

Ve en güzel olan da en çok sevilendir. (Devlet)

Çünkü, her zaman için doğru olan bir şey varsa, o da faydalının güzel, zararlının çirkin olduğudur. (Devlet)

Zorbalar akıllı kişilerle düşe kalka akıllı olurlar. (Devlet)

Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayana ise gençlik de bela olur, ihtiyarlık da. (Devlet)

Aranızdan en bilgesi, ey insanlar, Sokrates gibi gerçekte bilgeliğinin hiçbir değerinin olmadığını bilendir. (Sokrates’in Savunması)

Gerçekten önemli olan şey, yaşamak değil, iyi yaşamaktır. Ve iyi yaşamak, doğru ve onurlu yaşamakla aynıdır. (Sokrates’in Savunması)

İyi konuşup konuşmadığımın ne önemi var? Söylediklerimin doğru olup olmadığına bakın sadece. (Sokrates’in Savunması)

İnsan ruhu kendisine yakın olan şeylerin özünü bilmek ister. Ama hiçbir bilgi onu tatmin etmez. (Mektuplar)

Kendimi şimdi savunduğum şekilde savunduktan sonra ölmeyi, yalvarıp yakararak ölümden kurtulmaya yeğ tutarım. (Sokrates’in Savunması)

Sevgi avucuna aldı mı bir insanı, bir nefes şiirden yoksun da olsa o insan şair kesilir. (Şölen)


Platon Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Eflatun (Platon) (d. M.Ö. 428, Atina – ö. M.Ö. 348, Atina), Yunan filozof.

Yorum Yaz