Özlü Sözler

Francis Bacon Sözleri

Francis Bacon Sözleri

Francis Bacon Sözleri ve Alıntıları

Aşk evliliği insan neslini meydana getirir, dostça sevgi onu tamamlar, hovarda aşk ise onu tahrip eder ve onursuzlaştırır. (Denemeler)

Sevginin olmadığı yerde kalabalık, insanı yalnızlıktan kurtarmaz. (Sevgi Üstüne)

Ah, şikayet edemeyeceğimiz biri tarafından incitilmek ne acı! (Seçme Aforizmalar)

En kötü sonuçları doğuran başkaldırılar, karın açlığından doğanlardır. (Denemeler)

İkiyüzlülük, hilekâr insanların kazanç kapısı ve çürük yanıdır. Nitekim insanın, ne zaman gerçeği söylemesi gerektiğini ve söylediğini yapmaya girişeceğini bilebilmesi için sarsılmaz bir zihin ile aşınmaz, istikrarlı bir ruh yapısına ihtiyacı vardır. Bu yüzden en büyük ikiyüzlüler, o adi siyasetçiler arasından çıkar. (Denemeler)

Kuşku kalbin değil, kavrayışın kusurudur. (Denemeler)

Zenginliğe koşarak giden suçsuz kalmaz. (Sevgi Üstüne)

Her yere fazla değil, hak ettiği kadar zaman ayrılmalıdır. (Denemeler)

Zira kapalı kapılar ardındaki görüş daha özgürdür, buna karşılık başkalarının yanında dillendirilen görüş daha sakınımlı olur. (Denemeler)

Sırlar sessizlere muhtaçtır. (Denemeler)

Para gübreye benzer dört yana saçılmadıkça bir işe yaramaz. (Yeni Atlantis)

Ölçülü lütuflar karşısında kendini borçlu sayabiliyorsa, bu durumda armağan yığınlarından ziyade insanların kalplerine önem veriyor demektir. (Denemeler)

Dost, kişinin öteki kendisidir. (Denemeler)

Dostluk sevinçleri iki katına çıkarırken, kederleri yarıya indirir. (Denemeler)

İnsan dostlarını kaybettikçe yavaş yavaş ölür. (Seçme Aforizmalar)

Zamanı iyi değerlendir, öyle ki, geçmişte en iyi olanı öğren, şimdi ise neyi, en uygun olduğunu anla. (Denemeler)

Erdem değerli bir taş gibidir, en iyisi de süssüz olanıdır. (Denemeler)

Zira felaketler ve kötülükler insanların ruhlarını dine daha güçlü bir şekilde meylettirir. (Denemeler)

Olduğu gibi görünecek kişinin çok büyük erdemler taşıması gerekir. (Sevgi Üstüne)

Vicdanların baskı altına alınmasını ve zorla yönetilmesini öğütleyenler aslında şahsi arzularını bu inancın altına saklar ve bunu kendi menfaatleri için isterler. (Denemeler)

Söylentiler geçmişte kalan isyanların bize ulaşan artıklarıymış gibi dursa da, gerçekte gelecekte yaşanacak aynı şiddetteki isyanın habercisidir. (Denemeler)

Eğer çıra alev almaya hazırsa, kimse onu tutuşturacak ilk kıvılcımın nereden geleceğini kolayca bilemez. (Denemeler)

Zira karanlıktayken bütün renklerde tam bir uzlaşı hakimdir. (Denemeler)

Başkalarının iyiliği için çalış, onların gülen yüzlerine veya isteklerine hemen prim verme. Zira bu kolay kanmanın ve hatta dürüst bir zihni zincire vurarak esir eden yumuşaklığın göstergesidir. (Denemeler)

Kurnazlık, aşağılık ya da çarpık türden bir bilgeliktir. (Sevgi Üstüne)

Ailelerini ilk onurlandıranlar, kendi çocuklarına karşı çok hoşgörülü olur, zira onları sadece soylarının devamı değil, aynı zamanda, başardıkları işlerin mirasçısı sayar, dolayısıyla da onları hem çocukları, hem de yarattıkları eserler olarak görürler. (Denemeler)

Çok az şeye iştahla bakarken birçok şeyden korkuyorsan, bu, zavallı bir ruh haline sahip olduğunu gösterir. (Denemeler)

Başkasının görüşüne katıldığınızda her daim kendi fikrinizden de bir şey ekleyin. (Denemeler)

Hiç kuşku yok ki ün, hafif ve şişkin şeyleri üstünde taşıyan, ağır ve sert şeyleri ise dibine çeken bir ırmağa benzer. (Sevgi Üstüne)

Servetinin azı için çok, büyük kısmı içinse neredeyse hiç çaba sarf etmezsin. (Denemeler)

Her türlü zorlama mutsuzluk getirir. (Seçme Aforizmalar)

İnsanlar, kendi kafalarına göre, öyle değersiz karşı çıkışlar sergiliyor ve onları yeni kelimelerle biçimlendirip mutlak ve değersiz kılıyor ki, sonunda anlam sözü yönetmesi gerekirken, söz anlama hükmeder hale geliyor. (Denemeler)

Kişi kitap okurken bilgelerle, eylem halindeyken ise aptallarla söyleşi içindedir. (Seçme Aforizmalar)

İnsan gerçek yüzünü ya içini dökerken ve kendisini iyi bir şekilde kontrol etmeyi bilmediğinden öfkeyle hareket ederken ya da umulmadık bir anda köşeye sıkışınca, gerekli durumda herhangi bir yalan uyduramadığında gösterir. (Denemeler)

En iyi danışman ölülerdir. (Denemeler)

İnsanın nefsine hakim olmasını sağlayan başlıca şey onun kendisine saygısıdır. (Yeni Atlantis)

İyiliğe yönelik doğal eğilim insanın en derinlerinde kök salmıştır ve insan doğasında mevcuttur. (Denemeler)

Sessizlik bilgeliğin üslubudur. (Seçme Aforizmalar)

İnsan zihni ya kendisinin iyiliğiyle ya da başkalarının kötülüğüyle beslenir ve tatmin olur. (Denemeler)

İnsanlar da tıpkı partiler gibi övünmeye ve olacağına aslında inanmadıkları şeyleri vaat etmeye yatkındır. (Denemeler)

Niyetini uluorta söyleyen adam ya dediği işi başarmak ya da yenilmek zorundadır. (Sevgi Üstüne)

Rüzgarı gözeten ekemez, bulutlara bakan asla biçemez. (Denemeler)

Kıskançlık, güneş ışınları gibidir, yokuşta, düzlükte olduğundan daha yakıcıdır. (Denemeler)

Sevginin olmadığı yerde kalabalık, insanı yalnızlıktan kurtarmaz, çevredeki yüzler bir resim galerisinden öteye geçmez, konuşmalar bir zilin çınlaması gibi kalır. (Sevgi Üstüne)

İntikamcı kimseler başkalarının sonunu hazırlayabilen, ancak en nihayetinde kendileri de, çoğu kere aynı uğursuz akıbete uğrayan cadılar gibi yaşarlar. (Denemeler)

Çekememezlik aylak bir tutkudur. (Sevgi Üstüne)

Mal mülk sahibi olmak asla insanın efendilik duygularını okşamaz, aksine insan onların bekçisi oluverir. (Denemeler)

Namuslu olmayan bir insanın kendisine saygısı hiç olmaz. (Yeni Atlantis)

Düşüncelerini ve kaygılarını rahatça paylaşabileceği dostları olmayan kişiler, kendi yüreklerini kemiren yamyamlardır. (Denemeler)

Kibirli biri bile asla bir aşığın sevdiği kişiye duyduğu aşk kadar ahmakça kendine tutulamaz. (Denemeler)

Herkesin aslında kendini aradığını görmüyor musun? Sadece seven kişi kendini bulur. (Seçme Aforizmalar)

Bilge kendi adımlarına göre yol alırken aptal olan yalana dolana sapar. (Denemeler)

Öfkeniz ne denli büyük olursa olsun, bir daha onarılamayacak şeyleri kırmaktan kaçının. (Sevgi Üstüne)

Bir yılan başka bir yılanı yutmadan ejderha olamaz. (Denemeler)

Bütün kötülüklerin en güçlü dizginleyicisi, insanın kendisine duyduğu saygıdır. (Yeni Atlantis)

Doğal karakteri yaşam tarzıyla uyumlu insanlar mutludur. (Denemeler)

Kuşlar arasında yarasa ne ise, düşünceler arasında kuşku da odur: ikisi de hep alacakaranlıkta uçaklar. (Denemeler)

Aklını küçük meselelerle meşgul edenin, büyük düşünceler için kapasitesi yok demektir. (Seçme Aforizmalar)

Ölümün yaygarası daha korkutucudur ölümün kendisinden. (Denemeler)

Okuma, kişiyi olgunlaştırır ve donanımlı kılar. (Seçme Aforizmalar)

İnsanın ne olduğu, yüksek bir makama geldiği zaman ortaya çıkar. (Sevgi Üstüne)

Adil olmayan bir karar, birçok kötü uygulamadan daha zararlıdır, zira uygulamalar küçük ırmakları, adil olmayan karar ise kaynağı etkilemiş olur. (Seçme Aforizmalar)

Kuşkusuz, dürüstlük her şeyden önemli bir niteliktir. (Denemeler)


Francis Bacon Sözleri ve Alıntıları
Özlü Sözler
Francis Bacon (d. 22 Ocak 1561, York House, Londra, Birleşik Krallık – ö. 9 Nisan 1626, Highgate, Londra, Birleşik Krallık), İngiliz filozof, bilim insanı, hukukçu, politikacı ve yazar.

Yorum Yaz