Şiir Video

Hacı Bayram-ı Veli – Benim Maksudum

Hacı Bayram-ı Veli – Benim Maksudum Şiiri

Benim maksûdum âlemde
Değildir lâkin illâ hû
Bu benim derdime dermân
Değildir lâkin illâ hû.

Onun nakş-ı hayâlinden
Cihân bir zerre olmuştur
Nazar etsen o zerreden
Görünmez lâkin illâ hû.

Değildir hûrî vü gılman
Ne cennet köşkü ne Rıdvân
Bu benim gönlüme sultan
Değildir lâkin illâ hû.

A Bayrâmî eğer idrâk
Edersen bu âlemde
Bu sırrın sırrına kimse
Erişmez lâkin illâ hû.

Hacı Bayrâm-ı Velî (k.s)


Hacı Bayram-ı Veli – Benim Maksudum Şiiri/İlahisi
Tasavvuf Şiirleri, Şiir
Hacı Bayram-ı Veli Şiirleri

Yorum Yaz